HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 20 november 2020

“Distansarbete, digital transformation och behovet av verktyg som är mer ändamålsenliga och enkla att använda är faktorer som driver en enorm efterfrågan på digitala samarbetslösningar. Fler och fler företag upptäcker fördelarna med visuell kommunikation som används vid videokonferenser och enkla skärmdelningar i syfte att säkerställa bättre engagemang, effektivre och mer produktiva beslutsprocesser. Nyligen genomförda studier i USA visar att mer än 50% av den amerikanska arbetskraften har ett jobb som är förenligt med distansarbete och att vi kommer att se en betydande uppgång av arbetskraften som kommer arbeta hemma flera dagar i veckan i slutet av 2021 till hela 25-30%,” säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020

 – Årliga återkommande intäkter (ARR) inklusive långsiktiga tjänsteavtal var 24,0 miljoner i slutet av tredje kvartalet, en ökning med 13% från 21,3 miljoner i slutet av andra kvartalet, 2020

 – Omsättningen för de första nio månaderna var 22,2 MSEK (19,0)

 – Bruttomarginalen var 70% (69)

 – Rörelseförlusten var 21,9 MSEK (-22,7)

 – Resultat efter skatt uppgick till -24,1 MSEK (-27,5)

 – Resultat per aktie var -0,54 SEK (-1,51)

TREDJE KVARTALET 2020

 – ARR och långsiktiga tjänsteavtal ökade med 3,3 MSEK under tredje kvartalet

 – Omsättningen för det tredje kvartalet var 6,1 MSEK (6,3)

 – Bruttomarginalen var 73% (69)

 – EBITDA för det tredje kvartalet var -6,3 MSEK (-5,7)

 – Rörelseförlusten var 8,3 MSEK (-7,1)

 – Resultat efter skatt uppgick till -8,5 MSEK (-7,8)

 – Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,31)

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde.  För mer information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 november 2020 kl 08:30 CET.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content