HOYLU AB PUBLICERAR PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR Q4, 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, Januari 8, 2021 – Hoylu en ledande aktör inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterar idag siffror för det fjärde kvartalet (Q4), 2020.

Årligt återkommande intäkter (ARR), dvs 12 månaders rullande, inklusive service avtal uppgick under Q4 till 26,7 MSEK, +11% jämfört med Q3 och upp hela 78% för helåret jämfört med föregående år.

Totalt antal användare ökade med 11.000 stycken i Q4, upp 50% jämfört med Q3. Omsättningen under Q4 uppgick till 7,0 MSEK.

“Flera nya kundavtal har signerats under kvartalet och omvandling till betalande användare bygger på utnyttjad framtida användning. Vi väntar oss att utfall av detta kommer leda till högre tillväxt kommande kvartal. Hoylus två största kundkonton har ökat med över 40% i Q4 till 1.800 respektive 5.500 användare.

Försäljningen av HoyluWalls var obetydlig, mestadels beroende på Covid-19 och dess restriktioner så omsättningen återspeglar nu övergången till att vara ett SaaS-företag (software-as-a-service)”, säger Stein Revelsby, CEO på Hoylu.

Den slutgiltiga rapporten för Q4 kommer annonseras som tidigare meddelats 19 februari 2021.

För mer information kontaktas
Stein Revelsby, CEO +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus mission är att förenkla distandsarbete och informationshantering. Hoylus Connected Workspace™ hjälper företag att hantera olika aktiviteter, visualisera och att förmå anställda till goda insatser genom att säkra upp utfall och undvika missförstånd. För mer information: www.hoylu.com

Ticker symbol: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 januari 2021 kl 08:45 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content