HOYLU AB OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR TREDJE KVARTALET, 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 14 oktober 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag preliminära siffror för tredje kvartalet, 2020.

Antalet användare ökade med 11 000 under tredje kvartalet , en ökning med 100 % från andra kvartalet. Betalda abonnemang ökade med 2 000 under kvartalet. Årliga återkommande intäkter (ARR) inklusive långsiktiga tjänsteavtal var 24,0 miljoner i slutet av tredje kvartalet, en ökning med 13% från 21,3 miljoner i slutet av andra kvartalet, 2020. Intäkterna under tredje kvartalet var 6,1 MSEK jämfört med 6,3 MSEK under tredje kvartalet 2019.

“Efter att vi lanserade den nya Hoylu online whiteboard-plattformen Connected Workspaces™ i andra kvartalet har vi i tredje kvartalet börjat konvertera aktiva användare till betalda prenumerationer. Vårt största företagskund har nu mer än 4 000 registrerade användare med 2 000 betalda abonnenter.

Distansarbete, digital transformation och behovet av verktyg som är mer intuitiva och enkla att använda är faktorer som driver den stora efterfrågan på samarbetslösningar. Fler och fler kunder upptäcker fördelarna med visuell kommunikation som är utöver videokonferenser och enkel skärmdelning för att säkerställa en engagerad, effektiv och produktiv beslutsprocess.

Hoylus unika erbjudande skiljer sig från våra konkurrenter på flera sätt. Viktigast av allt att vi har tagit konceptet för mallen till nästa nivå genom att utveckla anpassade moduler som stöder redan befintliga metoder och processer i stora branscher som konstruktion, tillverkning och teknik. Vi har utvärderats av våra kunder mot våra direkta konkurrenter och vi är övertygade om att vi har ett starkt produkterbjudande.

Flera stora byggföretag har börjat implementera Hoylus nyaste modul för pull-planering, en teknik som används flitigt inom byggplanering och projektledning med målsättningen att minska slöseri med tid, material och arbetsinsatser.

En global ledare inom leveranstjänster har börjat använda Hoylus nya modul för planering av programsteg (PI), en metodik som används för att hantera, samordna, prioritera och vägleda team i stora mjukvaruutvecklingsprojekt. Vi fortsätter att stärka vårt produktutbud, senast med lanseringen av ett mall-bibliotek, voting, timerfunktioner och Okta integration för en säker och enkel inloggning samt Hoylu för Mac tillgängligt i Apples egna App Store.

Intäkterna från försäljning av HoyluWalls, som brukade vara en betydande del av vår verksamhet var lägre på grund av Covid-19 pandemin och begränsade aktiviteter i mötesrum, men vi ser nu ökad aktivitet även inom detta område, särskilt med vår partner Technological Innovations Group (tig.eu).

Vi är optimistiska inför framtiden och förväntar oss en betydande tillväxt under de kommande kvartalen”, säger Stein Revelsby, VD Hoylu.

Hela rapporten för tredje kvartalet kommer att släppas som tidigare meddelats den 20 november 2020.

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl 08:45 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content