HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 21 augusti 2020

“Medan Hoylus verksamhet i det förflutna varit centrerad kring HoyluWall och mjukvara, har vårt fokus skiftat till växande antal användare av programvara som en tjänst (SaaS) abonnemang. Distansarbete har blivit det nya normala som med bättre digitala verktyg kan generera hela organisationer mer frihet och flexibilitet till anställda spridda geografiskt på ett mer effektivt sätt – och med minskade resekostnader och rena tidsförluster därmed. Nyligen genomförda studier i USA visar att mer än 50% av amerikanska tjänstemän innehar ett arbete som kan genomföras via distans och att vi kommer se en uppsving till att 25-30% av tjänstemännen kommer arbeta från hemmet flera dagar i veckan redan mot slutet av 2021.” säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

FÖRSTA HALVÅRET 2020
 – Omsättningen för det första halvåret var MSEK 16,1 (12,7)
 – Bruttomarginal var 69 % (69)
 – Rörelseförlusten uppgick till MSEK -13,5 (-15,6)
 – Resultat efter skatt uppgick till MSEK -15,5 (-19,7)
 – Resultat per akite var SEK -0,50 (-1,33)

ANDRA KVARTALET 2020
 – Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till MSEK 8,0 (6,2)
 – Bruttomarginal 69 % (68)
 – EBITDA för det andra kvartalet uppgick till MSEK -5,7 (-6,5) *
 – Rörelseförlusten uppgick till MSEK -7,3 (-8,0) *
 – Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,4 (-11,2)
 – Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,76)

* Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1, Hoylu har överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl 08:45 CEST.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content