Majoritetsägare i Hoylu har ingått avtal om förvärv av över 95 procent av samtliga aktier i Hoylu och avser att påkalla tvångsinlösen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har idag informerats om att ett antal aktieägare i Bolaget, däribland styrelseledamöter och Bolagets verkställande direktör, har beslutat att konsolidera sitt ägande i Hoylu i ett gemensamt ägarbolag genom att överlåta sina aktier i Bolaget till NFH 240438 AS, under navnendring til Hoylu Group AS (”Ägarbolaget”), ett nybildat bolag som idag är helägt av Alden AS, selskap kontrollert av Edvin Austbø, i utbyte mot aktier i Ägarbolaget.

Ägarbolaget kommer genom förvärven att inneha över 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Så snart samtliga transaktioner kontoföringstekniskt är genomförda har Ägarbolaget upplyst om att det avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Hoylu och verka för att Hoylu ansöker om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:35 den 26. juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com

Kjartan Berge Steinshamn, CFO på Hoylu, telefon +47 481 27 673 Email: kbs@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content