Hoylu har utnämnt Hans Othar Blix till rådgivare för företags- och finansstrategier och erbjuder syntetiska optioner

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelseledamoten Hans Othar Blix tar en operativ roll som rådgivare för företags- och finansstrategier i det amerikanska dotterbolaget Hoylu, Inc. Som kompensation har Bolagets styrelse beslutat om ett nytt incitamentsprogram för Hans Othar Blix bestående av syntetiska optioner (”Programmet”).

Programmet ger rätt till en aktiebaserad bonus som betalas ut senast den 30 juni 2024. Den bonus som betalas ut via Programmet kommer att baseras på Hoylus aktiekurs den 31 december 2023 med avdrag för lösenkursen (strike price) som uppgår till 2,20 kronor per Syntetisk Option. Hans Othar Blix har möjlighet att högst tilldelas 150 000 syntetiska optioner (”Syntetiska Optioner”).

Följande intjäningsperioder gäller för de Syntetiska Optionerna:
– 1/3 av de Syntetiska Optionerna intjänas den 31 december 2021,
– 1/3 av de Syntetiska Optionerna intjänas den 31 december 2022,
– 1/3 av de Syntetiska Optionerna intjänas den 31 december 2023.

Intjäningen upphör, och samtliga Syntetiska Optioner som inte har intjänats ska annulleras, om Hans Othar Blix upphör att vara anställd av Hoylu. Programmet leder inte till någon utspädning i aktieägandet eftersom optionerna är syntetiska.

De Syntetiska Optionerna är personliga och kan inte överföras, pantsättas eller på annat sätt överlåtas. Lösenpriset kan komma att justeras vid ändringar av antalet aktier i Bolaget, till exempel vid aktiesplit eller vid minskning av aktiekapitalet.

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publikation
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 08:40 CEST

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content