HOYLU AB: HOYLU LÄGGER TILL RÖSTNING OCH TIMER FUNKTIONER I ARBETSYTORNA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 28 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag det omedelbara tillskottet av två kraftfulla nya funktioner i Hoylu-workspaces för alla användare. Voting (röstning) och Timer är tillgängliga nu för alla registrerade Hoylu-användare, och utökar därmed funktionaliteten för nya och befintliga arbetsytor.

Tillgängliga som en del av varje arbetsyta, kan användare nu placera röster med emojis, ikoner och symboler på anteckningar och uppgifter. Denna funktionalitet förbättrar projektplanering, retrospektiv, brainstorming och uppgiftshantering genom att erbjuda engagerande användardeltagande som kan underlätta och ge vägledning i olika beslut på arbetsplatsen. Röstningsobjekten är fullt flexibla och objekten stämmer snabbt vilket förenklar användningen av funktionerna för projektledarna eller arbetsytornas ägare.

Timerfunktionen tillåter synkronisering av uppgifter och projekt genom att användarna kan lägga till en flexibel timer till alla arbetsytor som räknar ned till en deadline för alla användare. Timers kvarstår utanför aktiv användning, vilket gör det effektivt om kort eller lång tid ska brukas, eller helt enkelt att sätta en tidsram för en specifik uppgift för att uppnå effektivitet.

“Våra kunder har varit entusiastiska att flytta sina vanliga arbetsprocesser till Hoylu arbetsytor och har gett oss feedback på vad som skulle göra deras jobb ännu mer produktivt. Att lägga till Voting(röstning) och Timer för att öka produktiviteten var en naturlig utveckling och vi är glada över att kunna erbjuda denna funktionalitet till dem.” säger Stein Revelsby, VD Hoylu.

Hoylu finns som nativ för PC, Mac och Teams klient och är också tillgänglig via alla webbläsare som stöds.

För att se en video om denna nya funktionalitet, besök Hoylu videokanal eller klicka på den här länken:

TIMER
https://vimeo.com/461564179

RÖSTNING
https://vimeo.com/461565353

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 E-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 E-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Publikation
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 08:45 CEST

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content