HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DECEMBER 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 19 februari 2021

Delårsrapporten för januari – december 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på Hoylus hemsida (www.hoylu.com).

“Vi är mycket glada att se befintliga kunder upptäcka nya sätt att använda Hoylu dagligen på fler avdelningar och geografiska områden,” säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

HELÅRET 2020

 • Årliga återkommande intäkter (ARR) inklusive långsiktiga tjänsteavtal var 26,7 miljoner i slutet av fjärde kvartalet, en ökning med 78% från 1 januari 2020
 • Omsättningen för helåret var 29,2 MSEK (26,9)
 • Bruttomarginalen var 71% (69)
 • Rörelseförlusten var 33,1 MSEK (-36,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -31,8 MSEK (-47,4)
 • Resultat per aktie var -0,61 SEK (-2,38)

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • ARR inklusive långsiktiga tjänsteavtal var 26,7 miljoner i slutet av fjärde kvartalet, en ökning med 11% från MSEK 24.0 i slutet av tredje kvartalet, 2020
 • Omsättningen för det fjärde kvartalet var 7,0 MSEK (8,2)
 • Bruttomarginalen var 72% (69)
 • EBITDA för det fjärde kvartalet var -8,9 MSEK (-9,0)
 • Rörelseförlusten var 11,2 MSEK (-10,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 MSEK (-17,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,40)

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus mission är att förenkla distansarbete och informationshantering. Hoylus Connected Workspace™ hjälper företag att hantera olika aktiviteter, visualisera och att förmå anställda till goda insatser genom att säkra upp utfall och undvika missförstånd. För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 februari 2021 kl 08:30 CET.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content