Hoylu publicerar uppdaterat beslutsförslag till årsstämman

Facebook
Twitter
LinkedIn

Styrelsen för Hoylu AB (“Hoylu” eller “Bolaget”) offentliggör ett uppdaterat beslutsförslag avseende ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram i Bolaget. Det uppdaterade förslaget innebär en förändring av antalet aktier som föreslås emitteras och distribueras till deltagarna samt en förändring av perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna.

Kallelsen till årsstämman 2023 innehöll ett förslag från styrelsen att Bolaget skulle emittera högst 60 000 000 teckningsoptioner inom ramen för det föreslagna Incitamentsprogram 2023/2027. Teckningsoptionerna föreslogs ha en nyttjandeperiod från den 1 januari 2027 till den 31 januari 2027. Vidare föreslogs teckningsoptionerna under programmet erbjudas till ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag i enlighet med följande riktlinjer:

  • ”Ledande befattningshavare bestående av högst 5 personer skall erbjudas att förvärva högst 4 000 000 teckningsoptioner, totalt högst 20 000 000 teckningsoptioner.
  • Övriga anställda bestående av högst 30 personer skall erbjudas att förvärva högst 666 660 teckningsoptioner, totalt högst 20 000 000 teckningsoptioner.
  • Framtida anställda bestående av upp till 30 personer skall erbjudas att förvärva högst 666 660 teckningsoptioner, totalt högst 20 000 000 teckningsoptioner.”

Det uppdaterade beslutsförslaget utgör ett förslag om att emittera högst 74 000 000 teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2023/2027 med en nyttjandeperiod som löper från den 1 januari 2027 till den 30 juni 2027. Teckningsoptionerna som emitteras under programmet kommer att erbjudas ledande befattningshavare och anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag i enlighet med följande principer:

  • Ledande befattningshavare skall erbjudas att förvärva högst 36 000 000 teckningsoptioner.
  • Övriga anställda skall erbjudas att förvärva högst 34 000 000 teckningsoptioner.
  • Framtida anställda skall erbjudas att förvärva högst 4 000 000 teckningsoptioner.

Inga andra ändringar har gjorts i förhållande till det tidigare beslutsförslaget. Styrelsens nya, fullständiga, beslutsförslag till Incitamentsprogram 2023/2027 finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.
För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2023 kl. 20:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content