Hoylu offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vid Hoylu ABs årsstämma den 26 juni 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av aktier (omvänd split), innebärande att tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen i Hoylu har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdagen ska vara måndagen den 24 juli 2023.

Sista dagen för handel i Hoylus aktie innan sammanläggningen är den 20 juli 2023 och första dagen för handel i Hoylus aktie efter sammanläggningen är den 21 juli 2023. Hoylus aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 21 juli 2023. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 984 196 680 till 49 209 834 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Hoylus aktie från och med den 21 juli 2023 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0020677854.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 20 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 20. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2023 kl. 22:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content