Hoylu informerar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vid Hoylu ABs årsstämma den 26 juni 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av aktier (omvänd split) i förhållande 1:20 varigenom 20 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen. Enligt kallelsen till årsstämman beräknades avstämningsdagen infalla den 12 juli 2023. Registrering av besluten fattade vid årsstämman pågår hos Bolagsverket och styrelsen kommer besluta och offentliggöra avstämningsdagen för sammanläggningen så snart besluten registrerats.

För mer information, vänligen kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juli 2023 kl. 23:15 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content