HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – MARS 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 17 april 2023

Första kvartalet 2023

  • Årliga återkommande intäkter (“ARR”), inklusive långsiktiga tjänsteavtal var 52,1 MSEK i slutet av första kvartalet, en ökning med 38% från slutet av första kvartalet, 2022.
  • Omsättningen för det första kvartalet var 12,7 MSEK (9,2), en ökning med 38% från slutet av första kvartalet, 2022.
  • Resultat efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-17,7).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,11 (-0,19).

Delårsrapporten för januari – mars 2023 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på Hoylus hemsida (www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Truls Baklid, VD på Hoylu, telefon +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av programvara som används för att planera, skapa och dela information inom företag och större organisationer. Bolagets produkter är särskilt inriktade mot verksamhetsstyrning och visionen är att all information skall nås digitalt för samtliga anställda. Kunderna återfinns inom varierande branscher, exempelvis inom teknik, utbildning, konstruktion och tillverkningsindustri.

För mer information:  www.hoylu.com 

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 april 2023 kl 08:30 CEST.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content