HOYLU AB: ARR ÖKADE MED 18% KVARTALET ÖVER KVARTALET I SLUTET AV MARS 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 7 april 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av mars 2021.

  • Antalet totala användare nådde 45 000, en ökning med 10% från 41 000 i slutet av februari 2021.
  • Antalet betalande användare ökade till 7 900, en ökning med 6% från 7 400 i slutet av februari 2021.
  • ARR, inklusive långfristiga servicekontrakt, nådde MSEK 31,5 per utgången av mars 2021, en ökning med 18% från MSEK 26,7 från och med slutet av december 2021, och en ökning med 4% från MSEK 30,2 från och med slutet av februari 2021.

Rapporten för mars 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida:
(https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

För mer information kontakta:
Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum.

För mer information:  www.hoylu.com 
Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 april 2021 kl 08:30 CEST.

 

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content