TRULS BAKLID TILLTRÄDER LEDNINGSGRUPPEN FÖR HOYLU SOM EXECUTIVE VICE PRESIDENT OCH VICE VD FÖR HOYLU AB

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 2 september 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar, meddelade idag att Truls Baklid kommer att tillträda ledningsgruppen för Hoylu som Executive Vice President och vice VD för Hoylu AB. Baklid kommer att vara baserad i Oslo, Norge, och rapportera till VD Stein Revelsby.

Truls Baklid har en lång meritlista som en beprövad chef inom IT-branschen. Han är expert på affärsutveckling, ledning av säljteam och på att driva kundnöjdhet, Software as a Service (SaaS) och återkommande intäkter. Baklid kommer senast från en position som General Manager Nordics på ayfie Group, ett bolag som tillhandahåller ledande lösningar inom sök-och textanalys inom juridik, regelefterlevnad (compliance), finans, hälsovård och media.

Jon Ullmark, Hoylus General Manager för EMEA och vice VD kommer att lämna Hoylu för att fullfölja andra möjligheter.

Hoylu har ingått ett avtal med Truls Baklid (“Avtalet”) enligt vilket Hoylu kommer att förvärva, från ett investmentbolag som kontrolleras av Baklid (“Investmentbolaget”), samtliga aktier i ett norskt aktiebolag som ska namnändras till Hoylu Norge AS (”Hoylu Norge AS”) i utbyte mot 600 000 nyemitterade aktier i Hoylu AB (publ) (“Vederlagsaktierna”). Innan transaktionen genomförs kommer Hoylu Norge AS att kapitaliseras med minst NOK 125 000.

Vederlagsaktierna skall vara föremål för vissa inskränkningar genom så kallad omvänd vesting och lock-up under tre år. Om Truls Baklids anställning hos Hoylu Norge AS, Hoylu AB eller något annat koncernbolag avslutas, oavsett anledning, ska Hoylu äga rätt att lösa in Vederlagsaktierna från Investmentbolaget, med förbehåll för tillämpliga lagar och bestämmelser. För det fall Baklid avslutar anställningen eller Hoylu avslutar anställningen på grund av personliga skäl skall Hoylu betala NOK 125 000 plus en årlig ränta om 3% för Vederlagsaktierna. Om Hoylu avslutar anställningen utan att det föreligger personliga skäl ska Hoylu betala marknadspriset för:

1. 1/3 av Vederlagsaktierna om anställningen avslutas efter den 31 december 2020.
2. 2/3 av Vederlagsaktierna om anställningen avslutas efter den 31 december 2021.
3. Samtliga Vederlagsaktier om anställningen avslutas efter den 31 december 2022.

Enligt lock-up bestämmelserna får inte Truls Baklid sälja några Vederlagsaktier innan vestingperiodens slut, d.v.s. 31 december 2022.

Avtalet är föremål för godkännande av Hoylu aktieägare och är endast giltigt om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Hoylu kommer att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma senare denna vecka.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Create Connected Workspaces™ inkluderar möjligheten att skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 08.30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content