General News

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. […]

HOYLU AB: HOYLU EXPANDS ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK.

Stockholm June 6, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 3 new partners in the USA. Synnex, (synnex.com) with headquarter in Fremont, CA, USA. Synnex distributes technology products from more than 400 of the world’s leading and emerging manufacturers and provide complete solutions to more […]

HOYLU AB: HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK

Stockholm April 15, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 4 new partners. SHI International Corp, (shi.com) with headquarter in New Jersey, US, is ranked as the 8th largest IT solution providers in the US with more than 4000 employees and 30 offices worldwide. LINX […]

Hoylu AB: Hoylu CEO increases ownership

Malmo, Sweden, May 23, 2018 – Hoylu CEO, Stein Revelsby has purchased 200,000 shares (approximately 1.3%) in Hoylu at an average price of SEK 4.31 per share. His total holding per May 23 is 518,975 shares and 625,900 options.For more information, please contact:Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 […]

Hoylu AB: HOYLU NAMED A 2018 TOP 25 COLLABORATION TECHNOLOGY COMPANY BY CIO APPLICATIONS

Malmo, Sweden, March 6, 2018 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company today announced that CIO Applications Magazine has named Hoylu a Top 25 Collaboration Technology Company in 2018. CIO Applications presents each year the most innovative and unique companies, highlighting companies that excel in the space of Enterprise Collaboration […]

View All

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: • vara införd i den av Euroclear […]

HOYLU AB: HOYLU UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm 7:e juni 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljar- och partnernätverk genom att signera tre nya partner i USA. Synnex, (synnex.com) med huvudkontor i Fremont, CA, USA. Synnex distribuerar teknologiprodukter från mer än 400 av världens ledande och snabbast framväxande tillverkare och tillhandahåller kompletta lösningar åt mer än 20 […]

HOYLU AB: HOYLU FORTSÄTTER ATT UTÖKA SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm, 15:e april 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljarnätverk genom att signera avtal med fyra nya partners. SHI International Corp, (shi.com) med huvudkontor i New Jersey, USA, är rankade som den åttonde största IT-lösningsleverantören i USA med fler än 4000 anställda och 30 kontor runtom i världen. LINX Multimedia […]

Hoylu AB: Hoylu VD ökar ägande

Malmö, Sverige, 23 maj 2018 – Hoylu VD, Stein Revelsby har köpt 200 000 aktier (cirka 1,3%) i Hoylu till ett genomsnittspris på 4,31 per aktie. Hans totala innehav per 23 maj är 518 975 aktier och 625 900 optioner.För mer information, kontakta:Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 […]

Hoylu AB: Hoylu ett topp 25 företag 2018 inom samarbete och teknologi utmärkelse från CIO Applications.

Malmö, 22 mars 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att CIO Applications Magazine har givit Hoylu utmärkelsen topp 25 inom samarbete och teknologi 2018. CIO Applications presenterar varje år de mest innovativa och unika företagen, och belyser företag som utmärker sig inom Enterprise Collaboration Products och […]

View All

Regulatory News

HOYLU AB RECEIVES NEW ORDER

Stockholm, Sweden, December 4, 2019 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has received an order from DB Netz AG. The initial order is SEK 190,000 in software and product revenue. DB Netz AG is a 100% owned subsidiary of Deutsche Bahn. It is […]

HOYLU AB: HOYLU SIGNS SOFTWARE AS A SERVICE CONTRACT WITH GLOBAL ENERGY COMPANY

Stockholm, Sweden, November 29, 2019 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has signed a Software as a Service contract with Royal Dutch Shell plc (The Shell group). The initial order is for Shell Norway for a minimum of SEK 1.200.000 over a 3 […]

HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY – SEPTEMBER 2019

Stockholm, Sweden, November 22, 2019 The complete version of the Interim Report for January – September 2019 is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (www.hoylu.com). “In Q3 we started to see real growth in the number of users, although it is too early to […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ORDER FROM NEW CUSTOMER IN THE ENERGY SECTOR

Stockholm, Sweden, October 29, 2019 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has received an order from Chevron, one of the world’s largest energy companies. The initial order is SEK 500,000 in software and product revenue. Hoylu’s software and solutions offer new and exciting […]

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) raises SEK 6M in a directed issue of convertible loan notes and warrants

Stockholm, Sweden, Oktober 21, 2019 – The annual general meeting of Hoylu AB (publ) (“Hoylu” or the “Company”) resolved on May 16, 2019 to authorize the board of directors, with or without deviation from the shareholders’ pre-emptive right, on one or more occasions until the end of the next annual […]

View All

HOYLU AB: MOTTAGER NY ORDER

Stockholm, den 4 december, 2019 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att dem fått en order från DB Netz AG. Den initiala ordern uppgår till 190,000 SEK i mjukvaru och produktintäkter. DB Netz AG är ett 100% helägt dotterbolag till Deutsche Bahn. Dem är ledande inom järnvägsinfrastruktur […]

HOYLU AB: HOYLU SIGNERAR MJUKVARA SOM TJÄNST AVTAL (SaaS) MED GLOBALT FÖRETAG INOM ENERGISEKTORN

Stockholm, november 29, 2019 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att dem har signerat ett mjukvara som tjänst avtal (SaaS ) med Royal Dutch Shell plc (Shell gruppen) Den initiala ordern är för Shell Norge på minst 1.200.000 SEK under en 3-års period, med årliga återkommande intäkter […]

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2019

Stockholm, Sverige, 22 november 2019 Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – september 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com. “Under tredje kvartalet började vi se en rejäl ökning av antalet användare dock är det för tidigt för att se vilken skillnad det kommer […]

HOYLU AB:HOYLU FÅR EN ORDER FRÅN NY KUND I ENERGISEKTORN

Stockholm, den 29 oktober, 2019 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att det har fått en order från Chevron, ett av världens största energiföretag. Ordervärdet på den initiala order är 500 000 SEK i produkt och mjukvaruintäkter. Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära […]

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 6 mkr

Stockholm den 21 oktober 2019 – Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka […]

View All

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration