News and Press Releases - Hoylu

Subscribe to our News Feed

Regulatory News

HOYLU AB ANNOUNCES PRELIMINARY REVENUE NUMBERS FOR Q2, 2020

Stockholm, Sweden, July 13, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced preliminary numbers for Q2, 2020. Revenues in the first quarter were SEK 8.0 million up 29% from SEK 6.2 million in Q2, 2019. Annual Recurring Revenues (ARR) including long term service contracts […]

Björn Wallin reinstated as Chairman of the Board

Stockholm, Sweden, June 30, 2020 – With reference to the press release of June 24th, the Board of Directors has tonight decided to reinstate Björn Wallin as Chairman of the Board. “The investigations has nothing to do with Hoylu and is based on a misunderstanding of Recall Capital’s role in […]

Bulletin from the 2020 Annual General Meeting in Hoylu AB (publ)

Distribution of earnings etc. At the Annual General Meeting of Hoylu AB (publ) today, June 25, 2020, the income statements and balance sheets of the parent company and the Group of the financial year of 2019 was adopted. The meeting resolved that no dividend should be paid and that the […]

Police interrogation with Chairman of the Board

Stockholm, Sweden, June 24, 2020 – The Board of Directors in Hoylu AB (publ) has tonight been informed that the Chairman of the Board, Björn Wallin, has today 24 June 2020 been brought in for interrogation by the Swedish Economic Crime Authority. At this stage, the company has no further […]

Hoylu AB announces the final outcome of the Rights Issue

As announced in yesterday’s press release, Hoylu AB’s Rights Issue was oversubscribed. The board of directors has now decided on allocation of the shares in accordance with the terms and conditions for the Rights Issue. 7,319,398 shares have been allocated in total of which 1,845,076 shares was subscribed with subscription […]

View All

HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR ANDRA KVARTALET 2020

Stockholm, den 13 juli 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det andra kvartalet 2020. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8,0 MSEK upp 29% från 6,2 MSEK under andra kvartalet 2019. Årliga återkommandeintäkter (ARR) och långtidstjänsteavtal uppgick till 21,3 MSEK i slutet av andra […]

Styrelsen har beslutat att åter utse Björn Wallin till ordförande

Stockholm, Sverige, 30:e juni – Med hänvisning till pressmeddelande 24 juni har styrelsen beslutat att åter utse Björn Wallin till ordförande. ”Utredningen har inget med Hoylu att göra och beror på rena missförstånd om Recall Capitals roll i andra sammanhang”, säger Björn Wallin. För mer information, vänligen kontakta:Stein Revelsby, VD […]

Kommuniké från årsstämma 2020 i Hoylu AB (publ)

Resultatdisposition m.m.Vid årsstämman i Hoylu AB (publ) idag, den 25 juni 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att återstående medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret […]

Polisförhör med styrelseordförande

Stockholm, Sverige, 24 juni 2020 – Styrelsen i Hoylu AB (publ) har ikväll informerats om att bolagets styrelseordförande Björn Wallin idag den 24 juni 2020 har hämtats av Ekobrottsmyndigheten för förhör. Bolaget har i nuläget ingen ytterligare information om vad ärendet gäller men kan bekräfta att ingen annan hos Hoylu […]

Hoylu AB redovisar slutligt utfall i företrädesemissionen

Som framgick av gårdagens pressmeddelande blev Hoylu AB:s företrädesemission övertecknad. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning av aktierna i enlighet med villkoren för företrädesemissionen. Totalt 7 319 398 aktier har tilldelats av vilka 1 845 076 aktier hade tecknats med stöd av teckningsrätter och 5 474 322 aktier hade tecknats […]

View All

General News

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ANOTHER ORDER FROM PARTNER IN RUSSIA

Stockholm, Sweden, July 1, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received another order from Polymedia, a leading integrator and software developer and Hoylu`s partner in the Russian market. The new order amount is SEK 420,000 and brings the total […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDERS FROM PARTNER IN RUSSIA

Stockholm, Sweden, June 30, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received new orders from Polymedia, a leading integrator and software developer and Hoylu`s partner in the Russian market. The company brings together offices in 11 cities in Russia and […]

HOYLU AB: HOYLU LAUNCHES SOFTWARE MODULE FOR PI PLANNING

Stockholm, Sweden, June 29, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, has today released an integrated Module for PI (Program Increment) Planning. PI Planning sessions are regularly scheduled team events for large software development programs where all the smaller agile teams come together to create […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER FROM CONSTRUCTION COMPANY

Stockholm, Sweden, June 24, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received another order from Walbridge, a global, full-service construction firm headquartered in Detroit, MI. Walbridge is an existing customer of Hoylu and the new order value is SEK 350,000. […]

HOYLU AB: HOYLU LAUNCES SOFTWARE MODULE FOR PULL PLANNING

Stockholm, Sweden, June 8, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, has today released an integrated Module for Pull Planning. Pull Planning is a technique that is used within construction and manufacturing to manage and co-ordinate activities and projects with the objective to minimize waste […]

View All

HOYLU AB: HOYLU MOTTAGER ÄNNU EN ORDER FRÅN PARTNER I RYSSLAND

Stockholm, Sverige den 1 juli 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit ytterligare en order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Ordervärdet på den nya ordern uppgår till 420 000 kronor och summerar totalvärdet på Polymedias order […]

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) MOTTAGER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 30:e juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit nya order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och CIS samt har ett återförsäljarnätverk med fler […]

HOYLU AB: HOYLU LANSERAR MJUKVARUMODUL FÖR PI PLANNING

Stockholm, Sverige, den 29 juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, har idag släppt en integrerad modul för PI (Program Increment) Planning. PI Planning sessioner regelbundet planeras teamevenemang för stora program inom mjukvaruutveckling, där alla mindre agila team samlas för att skapa anpassning, utnyttja synergier och […]

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN KONSTRUKTIONSFÖRETAG

Stockholm, Sverige, den 24 juni, 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man har fått ännu en order från Walbridge, en global, fullservice byggföretag med huvudkontor i Detroit, MI.Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och ordervärdet uppgår till 350 000kronor. Detta är den […]

HOYLU AB: HOYLU LANSERAR MJUKVARUMODUL FÖR PULL PLANNING

Stockholm, Sweden, June 8, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, has today released an integrated Module for Pull Planning. Pull Planning is a technique that is used within construction and manufacturing to manage and co-ordinate activities and projects with the objective to minimize waste […]

View All