Subscribe to our News Feed

Regulatory News

Hoylu AB announces the outcome of the Rights Issue

The information in this press release is not intended for distribution, publication or public release, directly or indirectly, in or into, Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction where the publication or distribution of this press release may be unlawful. Please see the important notice at the […]

Hoylu AB announces the outcome of the Rights Issue

The information in this press release is not intended for distribution, publication or public release, directly or indirectly, in or into, Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction where the publication or distribution of this press release may be unlawful. Please see the important notice at the […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ORDER FROM LARGE ENERGY COMPANY

Stockholm, Sweden, January 23, 2020 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has received an order from BP plc, one of the world`s largest energy companies. The initial order is SEK 1 million in software and product revenue. “With orders from BP, Shell, ENI […]

HOYLU AB: HOYLU RELEASES PRELIMINARY Q4 SALES NUMBERS

Stockholm, Sweden, January 16, 2020 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today preliminary Q4 bookings, billings and revenue numbers. Hoylu is transitioning its business model to a software as a service (SaaS) business and will report bookings, billings as well as annual recurring revenues (ARR) in […]

HOYLU PUBLISHES INFORMATION MEMORANDUM

The information in this press release is not intended for distribution, publication or public release, directly or indirectly, in or into, Australia, Canada, Japan, the United States or any other jurisdiction where the publication or distribution of this press release may be unlawful.Please see the important notice at the end […]

View All

Hoylu AB redovisar utfallet i företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande. Hoylu AB redovisar utfallet i […]

Hoylu AB redovisar utfallet i företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande. Hoylu AB redovisar utfallet i […]

HOYLU AB: HOYLU MOTTAGER ORDER FRÅN STORT ENERGI FÖRETAG

Stockholm, den 23 januari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att dem mottagit en order från BP plc, en av världens största energiföretag. Initial ordern uppgår till ett värde av 1 miljon SEK i mjukvaru och produktintäkter. ”Med order ifrån BP, Shell, ENI och Chevron under […]

HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNINGSIFFROR FÖR FJÄRDE KVARTALET.

Stockholm, den 16 januari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. Dessa omfattar bokning, fakturering och omsättning Hoylu övergår till mjukvara som tjänst (SaaS) som affärsmodell och i samband med detta kommer Hoylu att rapportera bokning, fakturering så väl som årliga […]

HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande. HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM Hoylu AB (”Hoylu” […]

View All

General News

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. […]

HOYLU AB: HOYLU EXPANDS ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK.

Stockholm June 6, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 3 new partners in the USA. Synnex, (synnex.com) with headquarter in Fremont, CA, USA. Synnex distributes technology products from more than 400 of the world’s leading and emerging manufacturers and provide complete solutions to more […]

HOYLU AB: HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK

Stockholm April 15, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 4 new partners. SHI International Corp, (shi.com) with headquarter in New Jersey, US, is ranked as the 8th largest IT solution providers in the US with more than 4000 employees and 30 offices worldwide. LINX […]

Hoylu AB: Hoylu CEO increases ownership

Malmo, Sweden, May 23, 2018 – Hoylu CEO, Stein Revelsby has purchased 200,000 shares (approximately 1.3%) in Hoylu at an average price of SEK 4.31 per share. His total holding per May 23 is 518,975 shares and 625,900 options.For more information, please contact:Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 […]

Hoylu AB: HOYLU NAMED A 2018 TOP 25 COLLABORATION TECHNOLOGY COMPANY BY CIO APPLICATIONS

Malmo, Sweden, March 6, 2018 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company today announced that CIO Applications Magazine has named Hoylu a Top 25 Collaboration Technology Company in 2018. CIO Applications presents each year the most innovative and unique companies, highlighting companies that excel in the space of Enterprise Collaboration […]

View All

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: • vara införd i den av Euroclear […]

HOYLU AB: HOYLU UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm 7:e juni 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljar- och partnernätverk genom att signera tre nya partner i USA. Synnex, (synnex.com) med huvudkontor i Fremont, CA, USA. Synnex distribuerar teknologiprodukter från mer än 400 av världens ledande och snabbast framväxande tillverkare och tillhandahåller kompletta lösningar åt mer än 20 […]

HOYLU AB: HOYLU FORTSÄTTER ATT UTÖKA SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm, 15:e april 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljarnätverk genom att signera avtal med fyra nya partners. SHI International Corp, (shi.com) med huvudkontor i New Jersey, USA, är rankade som den åttonde största IT-lösningsleverantören i USA med fler än 4000 anställda och 30 kontor runtom i världen. LINX Multimedia […]

Hoylu AB: Hoylu VD ökar ägande

Malmö, Sverige, 23 maj 2018 – Hoylu VD, Stein Revelsby har köpt 200 000 aktier (cirka 1,3%) i Hoylu till ett genomsnittspris på 4,31 per aktie. Hans totala innehav per 23 maj är 518 975 aktier och 625 900 optioner.För mer information, kontakta:Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 […]

Hoylu AB: Hoylu ett topp 25 företag 2018 inom samarbete och teknologi utmärkelse från CIO Applications.

Malmö, 22 mars 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att CIO Applications Magazine har givit Hoylu utmärkelsen topp 25 inom samarbete och teknologi 2018. CIO Applications presenterar varje år de mest innovativa och unika företagen, och belyser företag som utmärker sig inom Enterprise Collaboration Products och […]

View All

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration