Subscribe to our News Feed

Regulatory News

HOYLU AB: HOYLU ANNOUNCES PRELIMINARY NUMBERS FOR Q1, 2020

Stockholm, Sweden, April 3, 2020 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions today announced preliminary numbers for Q1, 2020. Revenues in the first quarter were SEK 8.2 million up 26% from SEK 6.5 million in Q1, 2019. Billings in the quarter were SEK 9.0 million. Operating expenses in […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDERS FROM PARTNER IN RUSSIA

Stockholm, Sweden, March 24, 2020 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received new orders from Polymedia, a leading integrator and software developer and Hoylu`s partner in the Russian market. The company brings together offices in 11 cities in Russia and the CIS, as well […]

HOYLU AB: HOYLU SIGNS SOFTWARE AS A SERVICE CONTRACT WITH ANOTHER MAJOR GLOBAL CORPORATION

Stockholm, Sweden, March 1, 2020 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has signed a Master Software Services contract with FedEx Corp. The initial order is for an amount of SEK 1.300.000 over a 3-year period, with Annual Recurring Revenues (ARR) of SEK 433,000. […]

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ORDER FROM NEW CUSTOMER IN CONSTRUCTION

Stockholm, Sweden, February 27, 2020 – Hoylu, a leader in Interactive Visual Collaboration solutions, announced today that it has received an order from Mace (macegroup.com), an international consultancy and construction company. The initial order is SEK 300,000 in software and product revenue. “We are building a solid customer portfolio within […]

HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY – DECEMBER 2019

HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY – DECEMBER 2019 Stockholm, Sweden, February 24, 2020 The complete version of the Interim Report for January – December 2019 is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). “An important milestone for Hoylu in Q4 was […]

View All

HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020.

Stockholm, den 3 april 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det första kvartalet 2020. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 8,2 MSEK upp 26% från 6,5 MSEK under första kvartalet 2019. Faktureringen uppgick under kvartalet till 9,0 miljoner kronor. Rörelsekostnader under kvartalet uppgick […]

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) MOTTAGER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 24:e mars 2020 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit nya order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och CIS samt har ett återförsäljarnätverk […]

HOYLU AB: HOYLU TECKNAR MJUKVARA SOM SERVICE KONTRAKT MED ETT ANNAT STORT GLOBALT FÖRETAG

Stockholm, den 1 mars 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att man har undertecknat ett Master Software Services kontrakt med FedEx Corp. Den ursprungliga ordern uppgår till ett belopp om 1 300 000 kronor under en treårsperiod, med årliga återkommandeintäkter (ARR) om 433 000 kronor. “Hoylu […]

HOYLU AB: HOYLU FÅR ORDER FRÅN NY KUND I BYGGBRANSCHEN

Stockholm, den 27 februari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att man fått en order från Mace (macegroup.com), ett internationellt konsult- och byggföretag. Den ursprungliga ordern är 300 000 SEK i mjukvaru- och produktintäkter. “Vi bygger en solid kundportfölj inom byggbranschen och har identifierat specifika möjligheter […]

HOYLU GENOMFÖR RIKTAD KONVERTIBELEMISSION OM 10 MSEK

Stockholm den 24 februari 2020 – Årsstämman den 16 maj 2019 och extra bolagsstämma den 19 juli 2019 i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet […]

View All

General News

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. […]

HOYLU AB: HOYLU EXPANDS ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK.

Stockholm June 6, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 3 new partners in the USA. Synnex, (synnex.com) with headquarter in Fremont, CA, USA. Synnex distributes technology products from more than 400 of the world’s leading and emerging manufacturers and provide complete solutions to more […]

HOYLU AB: HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK

Stockholm April 15, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 4 new partners. SHI International Corp, (shi.com) with headquarter in New Jersey, US, is ranked as the 8th largest IT solution providers in the US with more than 4000 employees and 30 offices worldwide. LINX […]

Hoylu AB: Hoylu CEO increases ownership

Malmo, Sweden, May 23, 2018 – Hoylu CEO, Stein Revelsby has purchased 200,000 shares (approximately 1.3%) in Hoylu at an average price of SEK 4.31 per share. His total holding per May 23 is 518,975 shares and 625,900 options.For more information, please contact:Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 […]

Hoylu AB: HOYLU NAMED A 2018 TOP 25 COLLABORATION TECHNOLOGY COMPANY BY CIO APPLICATIONS

Malmo, Sweden, March 6, 2018 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company today announced that CIO Applications Magazine has named Hoylu a Top 25 Collaboration Technology Company in 2018. CIO Applications presents each year the most innovative and unique companies, highlighting companies that excel in the space of Enterprise Collaboration […]

View All

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: • vara införd i den av Euroclear […]

HOYLU AB: HOYLU UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm 7:e juni 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljar- och partnernätverk genom att signera tre nya partner i USA. Synnex, (synnex.com) med huvudkontor i Fremont, CA, USA. Synnex distribuerar teknologiprodukter från mer än 400 av världens ledande och snabbast framväxande tillverkare och tillhandahåller kompletta lösningar åt mer än 20 […]

HOYLU AB: HOYLU FORTSÄTTER ATT UTÖKA SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm, 15:e april 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljarnätverk genom att signera avtal med fyra nya partners. SHI International Corp, (shi.com) med huvudkontor i New Jersey, USA, är rankade som den åttonde största IT-lösningsleverantören i USA med fler än 4000 anställda och 30 kontor runtom i världen. LINX Multimedia […]

Hoylu AB: Hoylu VD ökar ägande

Malmö, Sverige, 23 maj 2018 – Hoylu VD, Stein Revelsby har köpt 200 000 aktier (cirka 1,3%) i Hoylu till ett genomsnittspris på 4,31 per aktie. Hans totala innehav per 23 maj är 518 975 aktier och 625 900 optioner.För mer information, kontakta:Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 […]

Hoylu AB: Hoylu ett topp 25 företag 2018 inom samarbete och teknologi utmärkelse från CIO Applications.

Malmö, 22 mars 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att CIO Applications Magazine har givit Hoylu utmärkelsen topp 25 inom samarbete och teknologi 2018. CIO Applications presenterar varje år de mest innovativa och unika företagen, och belyser företag som utmärker sig inom Enterprise Collaboration Products och […]

View All

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration