General News

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU EXPANDS ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK.

Stockholm June 6, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 3 new partners in the USA. Synnex, (synnex.com) with headquarter in Fremont, CA, USA. Synnex distributes technology products from more than 400 of the world’s leading and emerging manufacturers and provide complete solutions to more […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK

Stockholm April 15, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 4 new partners. SHI International Corp, (shi.com) with headquarter in New Jersey, US, is ranked as the 8th largest IT solution providers in the US with more than 4000 employees and 30 offices worldwide. LINX […]

0 comments

Hoylu AB: Hoylu CEO increases ownership

Malmo, Sweden, May 23, 2018 – Hoylu CEO, Stein Revelsby has purchased 200,000 shares (approximately 1.3%) in Hoylu at an average price of SEK 4.31 per share. His total holding per May 23 is 518,975 shares and 625,900 options.For more information, please contact:Stein Revelsby, CEO Hoylu + 1 213 440 […]

0 comments

Hoylu AB: HOYLU NAMED A 2018 TOP 25 COLLABORATION TECHNOLOGY COMPANY BY CIO APPLICATIONS

Malmo, Sweden, March 6, 2018 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company today announced that CIO Applications Magazine has named Hoylu a Top 25 Collaboration Technology Company in 2018. CIO Applications presents each year the most innovative and unique companies, highlighting companies that excel in the space of Enterprise Collaboration […]

0 comments

View All

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: • vara införd i den av Euroclear […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm 7:e juni 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljar- och partnernätverk genom att signera tre nya partner i USA. Synnex, (synnex.com) med huvudkontor i Fremont, CA, USA. Synnex distribuerar teknologiprodukter från mer än 400 av världens ledande och snabbast framväxande tillverkare och tillhandahåller kompletta lösningar åt mer än 20 […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU FORTSÄTTER ATT UTÖKA SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm, 15:e april 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljarnätverk genom att signera avtal med fyra nya partners. SHI International Corp, (shi.com) med huvudkontor i New Jersey, USA, är rankade som den åttonde största IT-lösningsleverantören i USA med fler än 4000 anställda och 30 kontor runtom i världen. LINX Multimedia […]

0 comments

Hoylu AB: Hoylu VD ökar ägande

Malmö, Sverige, 23 maj 2018 – Hoylu VD, Stein Revelsby har köpt 200 000 aktier (cirka 1,3%) i Hoylu till ett genomsnittspris på 4,31 per aktie. Hans totala innehav per 23 maj är 518 975 aktier och 625 900 optioner.För mer information, kontakta:Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 […]

0 comments

Hoylu AB: Hoylu ett topp 25 företag 2018 inom samarbete och teknologi utmärkelse från CIO Applications.

Malmö, 22 mars 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att CIO Applications Magazine har givit Hoylu utmärkelsen topp 25 inom samarbete och teknologi 2018. CIO Applications presenterar varje år de mest innovativa och unika företagen, och belyser företag som utmärker sig inom Enterprise Collaboration Products och […]

0 comments

View All

Regulatory News

Hoylu AB (publ)   Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ) 

Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ) PRESS RELEASE Stockholm on October 11, 2019 An Extraordinary General Meeting was held today October 11, 2019 in Hoylu AB (publ) at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1 in Stockholm, whereby the shareholders primarily resolved the […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES 2 NEW ORDERS

Stockholm, Sweden, September 25, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received a new order from Foundation Medicine, an existing customer of Hoylu in the pharma sector. The deal value is SEK 425,000 in software and product revenue. The second order is from University […]

0 comments

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The shareholders of Hoylu AB (publ), reg. […]

0 comments

TRULS BAKLID TO JOIN HOYLU’S LEADERSHIP TEAM AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND DEPUTY CEO FOR HOYLU AB

Stockholm, Sweden, September 2, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company, announced today that Truls Baklid will join Hoylu’s leadership team as Executive Vice President and deputy CEO for Hoylu AB. Mr. Baklid will be based out of Oslo, Norway and report to CEO Stein Revelsby. Truls Baklid has […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER AND CONTINUE TO EXPAND ITS BUSINESS WITHIN CONSTRUCTION

Stockholm, Sweden, August 28, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received an order from a new customer within construction, Visser & Smit Bouw, a company in the VolkerWessels group. The construction group has more than 120 locally-based companies and 16,000 employees. The initial […]

0 comments

View All

Hoylu AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) PRESSMEDDELANDEStockholm den 11 oktober 2019 Extra bolagsstämma hölls idag den 11 oktober 2019 i Hoylu AB (publ) i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning Beslutet medför […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU MOTTAGER 2 NYA ORDER.

Stockholm, Sverige den 25 september, 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order ifrån den redan befintliga läkemedelskunden Foundation Medicine med ett ordervärde om 425.000SEK i produkt och mjukvaruintäkter Den andra ordern är ifrån Universitetet i Mainz. En ny kund inom […]

0 comments

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska: • vara införd i den av Euroclear […]

0 comments

TRULS BAKLID TILLTRÄDER LEDNINGSGRUPPEN FÖR HOYLU SOM EXECUTIVE VICE PRESIDENT OCH VICE VD FÖR HOYLU AB

Stockholm, Sverige, 2 september 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar, meddelade idag att Truls Baklid kommer att tillträda ledningsgruppen för Hoylu som Executive Vice President och vice VD för Hoylu AB. Baklid kommer att vara baserad i Oslo, Norge, och rapportera till VD Stein Revelsby. Truls Baklid har […]

0 comments

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET INOM BYGGSEKTORN

Stockholm den 28 augusti 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från en ny kund i byggbranschen, Visser & Smit Bouw, ett företag i VolkerWessels-koncernen. Byggkoncernen har drygt 120 lokalt baserade företag och 16 000 anställda. Den initiala ordern uppgår till […]

0 comments

View All

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration