Regulatory News

Regulatory News

EnglishSwedish

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ORDER FROM PHARMA COMPANY

Stockholm, Sweden, April 17, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received an order from a new customer in the pharma sector, Foundation Medicine (www.FoundationMedicine.com). The deal value is SEK 400,000 in software and ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER WITHIN EDUCATION

Stockholm, Sweden, April 17, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received another order from Shorelight Education, (shorelight.com). A leader in international education, Shorelight partners with American colleges and universities to open their campuses ...
Read More

CORRECTION OF NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL)

The correction is related to the description of the proposed Board Director Hans Othar Blix and the description of the proposed Board Director Björn Wallin in resolution item 10 “Appointment of Board of Directors and auditor”. Correct notice to Annual ...
Read More

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ), and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK

Stockholm April 15, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 4 new partners. SHI International Corp, (shi.com) with headquarter in New Jersey, US, is ranked as the 8th largest IT solution providers in the US ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER WITHIN CONSTRUCTION

Stockholm, Sweden, April 1, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received another order from Walbridge, a global, full-service construction firm headquartered in Detroit, MI. The order represents an expansion of Hoylu’s business within ...
Read More
Loading...

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER INOM UTBILDNING

Stockholm, Sverige, 17:e april 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order från Shorelight Education (shorelight.com). Shorelight är ett ledande företag inom internationell utbildning som samarbetar med amerikanska högskolor och universitet ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU FÅR ORDER FRÅN LÄKEMEDELSFÖRETAG

Stockholm, Sverige, 17:e april 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från en ny kund i läkemedelsindustrin, Foundation Medicine (www.foundationmedicine.com). Ordervärdet är 400 000 SEK bestående av mjukvarulicenser och produkter. Hoylus ...
Read More

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE 17 APRIL 2019 RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Rättelse avser beskrivning av föreslagen styrelseledamot Hans Othar Blix och beskrivning av föreslagen styrelseledamot Björn Wallin under beslutspunkt 10 ”Val av styrelse och revisor”. Korrekt kallelse till ...
Read More

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084-6381 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:30. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som vill delta på årsstämman ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU FORTSÄTTER ATT UTÖKA SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm, 15:e april 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljarnätverk genom att signera avtal med fyra nya partners. SHI International Corp, (shi.com) med huvudkontor i New Jersey, USA, är rankade som den åttonde största IT-lösningsleverantören i USA med fler än ...
Read More

HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN FÖRETAG I BYGGBRANSCHEN

Stockholm, Sverige, 1:a april 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit ytterligare en order från Wallbridge, ett globalt byggföretag med huvudkontor i Detroit, MI. Ordern innebär en utökning av Hoylus affärer i bygg- ...
Read More
Loading...