News

News

EnglishSwedish

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDERS FROM PARTNER IN RUSSIA

Stockholm, Sweden, August 15, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received 3 new orders from Polymedia, a leading integrator and software developer and Hoylu`s partner in the Russian market. The company brings together ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER AND CONTINUE TO EXPAND ITS BUSINESS WITHIN CONSTRUCTION

Stockholm, Sweden, August 7, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received an order from a new customer within the construction industry, Arden Engineering in the US. The order size is SEK 375,000. “Visual ...
Read More

Bulletin from the Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

An Extraordinary General Meeting was held today July 17, 2019 in Hoylu AB (publ) (“the Company”) at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at Strandvägen 1, whereby the shareholders primarily resolved the following matters. The general meeting resolved to ...
Read More

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ). In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish ...
Read More

Hoylu resolves on directed share issues of SEK 15 million, directed set-off share issue, directed issues of convertible loan notes and calls for an extraordinary general meeting

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION ...
Read More

Hoylu explores the conditions for conducting a directed share issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION ...
Read More
Loading...

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER FLER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.

Stockholm, Sverige, 15:e aug 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit tre order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) HOYLU MOTTAGER NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT UTÖKA SIN VERKSAMHET INOM BYGGNADSINDUSTRIN

Stockholm, Sverige, 7:e aUG 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från en ny kund inom byggsektorn i USA, Arden Engineering. Ordervärdet är 375 000 SEK. ”Visuellt samarbete är ett bättre ...
Read More

Bulletin from the Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) Extra bolagsstämma hölls idag den 17 juli 2019 i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Stämman beslutade ...
Read More

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org.nr 559084–6381 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2019, kl. 17.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER OCH FORTSÄTTER ATT EXPANDERA INOM BYGGINDUSTRIN

Stockholm, Sverige, 1:a juli 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order från Suffolk, ett USA-baserat byggföretag och en tidigare kund till Hoylu. Ordervärdet är 800 000 SEK och inkluderar specialanpassningar ...
Read More

Hoylu beslutar om riktad nyemission av aktier till ett värde av 15 miljoner kronor, riktad kvittningsemission, riktade konvertibelemissioner samt kallar till en extra bolagsstämma

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE ...
Read More
Loading...