News

News

EnglishSwedish

The Swedish FSA obliges Hoylu to pay fine

The Swedish Financial Supervisory Authority (the ”SFSA”) has decided to impose Hoylu AB (publ) a fine of SEK 2.1 million due to shortcomings in the company’s information disclosure in connection with two press releases issued by the company in April, ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU EXPANDS ITS RESELLER AND PARTNER NETWORK.

Stockholm June 6, 2019 Hoylu continues to expand its reseller network with the signing of 3 new partners in the USA. Synnex, (synnex.com) with headquarter in Fremont, CA, USA. Synnex distributes technology products from more than 400 of the world’s ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) RECEIVES LARGE ORDER

Stockholm, Sweden, May 23, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received a new order from Holland America Line, an existing customer of Hoylu. The deal value is SEK 25 million over a 3-year ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER FROM PROCTER & GAMBLE

Stockholm, Sweden, May 20, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received a new order from Procter & Gamble in the US. The order will be delivered in Q2 2019 and represents a deal ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publishes the Interim Report for January – March 2019

The complete version of the Interim Report for January – March 2019 is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (www.hoylu.com). “The activity level in Q1 was high although we did not close as many ...
Read More

Bulletin from the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ)

Distribution of earnings accommodation etc.  At the Annual General Meeting of Hoylu AB (publ) today, May 16, 2019, the income statements and balance sheets of the parent company and the Group of the financial year of 2018 was adopted. The ...
Read More
Loading...

Finansinspektionen ålägger Hoylu sanktionsavgift

Finansinspektionen har beslutat att ålägga Hoylu AB (publ) en sanktionsavgift om 2,1 miljoner kronor för bristande informationsgivning i samband med två av bolagets pressmeddelanden under april 2017. Beslutet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Stein Revelsby, VD: ”Händelsen ägde rum ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU UTÖKAR SITT ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH PARTNERNÄTVERK

Stockholm 7:e juni 2019 Hoylu fortsätter att utöka sitt återförsäljar- och partnernätverk genom att signera tre nya partner i USA. Synnex, (synnex.com) med huvudkontor i Fremont, CA, USA. Synnex distribuerar teknologiprodukter från mer än 400 av världens ledande och snabbast ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) FÅR BETYDANDE ORDER

Stockholm, Sverige, 23:e maj 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från Holland America Line, en tidigare kund. Ordervärdet är 25 MSEK över en treårsperiod för mjukvara och lösningar, underhåll, tjänster ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN PROCTER & GAMBLE

Stockholm, Sverige, 20:e maj 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order från Procter & Gamble i USA. Ordern kommer levereras i Q2 2019 och har ett värde av 500 000 ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – mars 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com. “Aktivitetsnivån för Q1 var hög även om vi inte kunde avsluta så många affärer som vi hade planerat. Fokus ...
Read More

Kommuniké från årsstämma 2019 i Hoylu AB (publ)

Resultatdisposition m.m. Vid årsstämma i Hoylu AB (publ) idag, den 16 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018 och att återstående medel ska överföras i ...
Read More
Loading...