News

News

EnglishSwedish

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) RECEIVES LARGE ORDER

Stockholm, Sweden, May 23, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received a new order from Holland America Line, an existing customer of Hoylu. The deal value is SEK 25 million over a 3-year ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDER FROM PROCTER & GAMBLE

Stockholm, Sweden, May 20, 2019 – Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that it has received a new order from Procter & Gamble in the US. The order will be delivered in Q2 2019 and represents a deal ...
Read More

Bulletin from the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ)

Distribution of earnings accommodation etc.  At the Annual General Meeting of Hoylu AB (publ) today, May 16, 2019, the income statements and balance sheets of the parent company and the Group of the financial year of 2018 was adopted. The ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publishes the Interim Report for January – March 2019

The complete version of the Interim Report for January – March 2019 is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (www.hoylu.com). “The activity level in Q1 was high although we did not close as many ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) raises SEK 5M in a directed issue of convertible loan notes and warrants.

The annual general meeting of Hoylu AB (publ) (“Hoylu” or the “Company”) resolved on May 16, 2018 to authorize the board of directors, with or without deviation from the shareholders’ pre-emptive right, on one or more occasions until the end ...
Read More

Hoylu AB: Publishes its Annual Report for 2018

Hoylu AB (publ) announced today that the Annual Report for 2018 is available at Hoylu’s web site (https://www.hoylu.com/investor/financial-reports/). For more information, please contact:Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.comKarl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 ...
Read More
Loading...

HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) FÅR BETYDANDE ORDER

Stockholm, Sverige, 23:e maj 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en order från Holland America Line, en tidigare kund. Ordervärdet är 25 MSEK över en treårsperiod för mjukvara och lösningar, underhåll, tjänster ...
Read More

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN PROCTER & GAMBLE

Stockholm, Sverige, 20:e maj 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit en ny order från Procter & Gamble i USA. Ordern kommer levereras i Q2 2019 och har ett värde av 500 000 ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – mars 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com. “Aktivitetsnivån för Q1 var hög även om vi inte kunde avsluta så många affärer som vi hade planerat. Fokus ...
Read More

Kommuniké från årsstämma 2019 i Hoylu AB (publ)

Resultatdisposition m.m. Vid årsstämma i Hoylu AB (publ) idag, den 16 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018 och att återstående medel ska överföras i ...
Read More

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 5 mkr

Årsstämman i Hoylu AB (publ) (“Hoylu” eller “Bolaget”) beslutade den 16 maj 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, ...
Read More

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2018

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor/financial-reports/). För mer information vänligen kontakta:Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.comKarl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 ...
Read More
Loading...