HOYLU TAR EMOT YTTERLIGARE ORDER FRÅN AMERIKANSKT FINANSBOLAG

Facebook
Twitter
LinkedIn


Malmö, 18 december 2017 – Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för stora verksamheter, meddelar idag att företaget har fått en ytterligare order från ett multinationellt finansbolag med huvudkontor i USA. Företaget är en befintlig kund till Hoylu, och är ett mångmiljardbolag i dollar med kontor runt om i världen.

Ordern, som kommer att levereras under fjärde kvartalet, kommer att ge företaget ytterligare Hoylu Huddlewall-produktsystem samt licensierat abonnemang på Hoylu Software Suite för konferensrum med individuella abonnemangskonton för anställda. Detta köp representerar ett affärsvärde på över 480 000 kronor i produkt- och abonnemangsintäkter och bygger vidare på en stark tillväxt för Hoylu under 2017 inom mäklar- och finanssektorn.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya och spännande sätt att samarbeta bättre, snabbare och mer effektivt. Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 18 december 2017, kl 08.30.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content