HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA INTÄKTSTAL FÖR DET FJÄRDE KVARTALET

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 10 januari 2019 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag preliminära omsättningssiffror och EBITDA för Q4 2018. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 13,1 MSEK, en ökning från 9,0 MSEK i Q3 samma år, vilket motsvarar en tillväxt på 46% från kvartal till kvartal. EBITDA för Q4 var -1,1 MSEK jämfört med -4,2 MSEK i Q3.

“Vi fokuserar på att öka affärerna med våra största kunder och ser framför oss att den underliggande starka tillväxttrenden fortsätter under 2019”, säger Stein Revelsby, VD på Hoylu.

För att undvika spekulation om resultatet i Q4 tillkännagav Hoylu idag preliminära omsättnings- och EBITDA-siffror för Q4.

Den fullständiga rapporten för Q4 kommer att släppas såsom tidigare annonserats den 15:e februari 2019.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550 (ca@mangold.se)

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 08:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content