HOYLU FÅR ORDER INOM UTBILDNING FRÅN NYA UNIVERSITET

Facebook
Twitter
LinkedIn


Malmö, Sverige, 27 april 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att det har mottagit nya order inom utbildning från University of Connecticut och University of Washington. Ordern representerar fortsatt expansion av Hoylu`s globala närvaro i utbildningssektorn, vilket möjliggör långdistansinlärning, lagprojekt och läroplanering.

Ordern kommer att levereras under andra kvartalet 2018 och representerar ett affärsvärde på 375.000 kronor i produkt- och mjukvaruintäkter och är positionerat för vidare expansion inom universiteten från den ursprungliga installationen.
 
För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu
 
Ticker symbol: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
 
Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 27 april, kl 08:30Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content