HOYLU BEKRÄFTAR RIKTAD NYEMISSION

Facebook
Twitter
LinkedIn


Hoylu meddelade den 28 december 2017 att styrelsen för Hoylu har beslutat att emittera totalt 2 844 006 aktier i Bolaget genom riktad nyemission.

Den riktade nyemissionen har tecknats av Recall Capital Nordic AB, Fougner Invest AS, Alden AS, Camelback Holdings AS, Camelback Eiendom AS, Modelio Equity AB, Pine AS, Jens Mioen, Oscar Molse, Sonny Johansen, och Skadi AS.

För mer information se pressmeddelandet från den 28 december.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 december 2017, kl 13:00.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content