Hoylu AB:Hoylu släpper preliminära intäktssiffror för det andra kvartalet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu, som specialiserar sig på tekniska lösningar för samarbete och idéskapande, meddelade idag preliminära försäljningssiffror för det andra kvartalet. Intäkterna för det andra kvartalet var 8 miljoner kronor. En ökning på totalt 300% från intäkterna i det första kvartalet.

Bruttomarginal 69%. Hoylu hade totalt 28 anställda i slutet av det andra kvartalet.

Kvartalsrapporten som helhet, kommer att släppas som tidigare kommunicerat den 11 augusti.

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO  Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB

Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017 kl.08:30.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content