Hoylu AB:Hoylu och BIMObject tecknar avsiktsförklaring

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu AB (“Hoylu”), som specialiserar sig på tekniska lösningar för samarbete och idéskapande, meddelar idag att en avsiktsförklaring har undertecknats med BIMobjects (“BIMobject) Avsiktsförklaringen beskriver de båda företagens avsikt att samarbeta på den globala byggmarknaden och gentemot arkitekt- och ingenjörsbranschen, för att skapa synergieffekter mellan parterna och deras respektive lösningar.

 Avsiktsförklaringen beskriver Hoylu och BIMobject plan att genomföra gemensamma marknadsföringsaktiviteter och att vidare undersöka möjligheterna till integration mellan de båda parternas respektive teknologier och applikationer. Båda företagen tillhandahåller lösningar för den globala arkitekt- och ingenjörsbranschen och för byggindustrin. Hoylu erbjuder innovativa digitala verktyg som gör det möjligt för stora arbetsgrupper att samarbeta kreativt, oberoende av var i världen man befinner sig. BIMobject står bakom världens största plattform för digitala byggprodukter: BIMobject® Cloud, som med sitt unika koncept, Single Source of Truth, utgör en pålitlig och ständigt uppdaterad källa för information som förser ett stort antal applikationer med hög-kvalitativ data.  

Hoylu och BIMobject gör bedömningen att deras respektive erbjudanden kompletterar varandra. Parterna ser därför fram emot synergieffekter som ett resultat av samordnade marknadsaktiviteter. Parterna avser att skapa ett gemensamt showroom i Malmö, där mjukvara och utrustning från Hoylu kommer att kombineras med innehåll samt VR- och AR-teknologi från BIMobject, för att skapa ett interaktivt utrymme för samarbete.

Det finns ett flertal beröringspunkter mellan lösningarna som de båda företagen erbjuder och BIMobject och Hoylu delar ett intresse av att utforska hur de båda lösningarna kan användas tillsammans. En sådan integration skulle till exempel kunna användas för att skapa en miljö där användaren har tillgång till BIMobjects innehåll, i ett interaktivt utrymme skapat hjälp av Hoylus teknologi.

Hoylu erbjuder applikationer som skulle kunna vara intressanta för BIMobjects kunder. Därför avser företagen att undersöka och utvärdera marknaden, med syftet att skapa en affärsmodell för integrerad försäljning av dessa applikationer till registrerade användare på BIMobjects plattform, BIMobject® Cloud.

Varje företag kommer att bära sina egna kostnader och utgifter, i det fall att de skulle stiga som ett resultat av samarbetet. Den potentiella vinsten till följd av det planerade samarbete går i dagsläget inte att uppskatta. Avsiktsförklaringen kvarstår tills den antingen avbryts av någon av parterna, eller ersätts av ett formellt avtal.

“Samarbetet mellan BIMobject och Hoylu är en perfekt förlängning av våra respektive affärsverksamheter och lösningar. Båda företagen är baserade i Sverige och listade bolag på Nasdaq Stockholm First North, men utgår även från Los Angeles, California. Jag tror att våra respektive utgångspunkter kommer att ytterligare berika det globala perspektivet”“, säger Stein Revelsby, VD och grundare för Hoylu.

“När två företag som Hoylu och BIMobject samarbetar finns det inga begränsningar. Vi delar framför allt en passion för innovativ teknologi och jag ser fram emot att se vart den kommer att leda oss”, säger Stefan Larsson, VD och grundare för BIMobject.

Om BIMobject®

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en “game changer” för byggindustrin världen över.

BIMobject® är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter – BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject® Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject® Cloud.

BIMobject® – Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

För mer information besök: bimobject.com

 

För mer information, kontakta
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com 
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com


Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm 
Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200


Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 September 2017 kl 09:00 C.E.T

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content