Hoylu AB: USA:s armé väljer Hoylu för digitala samarbetslösningar

Facebook
Twitter
LinkedIn


Malmö, Sverige, 26:e september 2018 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att USA:s armé har valt Hoylus mjukvara och storformats Hoylu Wall-system som verktyg för digitalt samarbete, delade arbetsytor, processplanering och idégenerering. Hoylus mjukvara kommer användas till att modifiera, spara, skriva ut och stödja samarbete mellan team på olika platser samt möjliggöra kollaborativ analys. Ordern kommer levereras under tredje kvartalet 2018 och har ett sammanlagt värde på SEK 528 000 för hård- och mjukvara. Ordern visar på ökande möjligheter att växa inom statlig och offentlig verksamhet.

Systemet kommer installeras på Picatinny Arsenal i New Jersey, USA:s armés primära R&D-enhet för vapen- och ammunitionssystem. Picatinny Arsenal är ett s.k. “Joint Center of Excellence” för vapen och ammunition och de tillhandahåller produkter och tjänster åt alla grenar av USA:s armé. Picatinny Arsenal har också samarbeten med en mängd olika universitet och industripartners, som de involverar och samarbetar med på ett tidigt stadium i produktutvecklingsprocessen.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora HoyluWalls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26:e september 2018 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content