HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, Sverige, 22 november 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – september 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Under tredje kvartalet började vi se en rejäl ökning av antalet användare dock är det för tidigt för att se vilken skillnad det kommer att göra med våra intäkter. Vi har färdigställt flertalet proof of concepts och genomgått säkerhets revisioner med några av våra största kunder och börjat konvertera vår kundbas till SaaS (mjukvara som tjänst) prenumeration affärsmodell.” says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019
– Omsättningen för de första nio månaderna var 19,0 MSEK (20,4)
– Bruttomarginalen var 69% (69)
– Rörelseförlusten var 22,7 MSEK (-22,0) *
– Resultat efter skatt uppgick till -27,5 MSEK (-22,9)
– Resultat per aktie var -1,59 SEK (-1,54)

* Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1. Beloppets storlek framstår som orimligt högt och Hoylu har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten.

TREDJE KVARTALET 2019
– Omsättningen för det tredje kvartalet var 6,3 MSEK (9,0)
– Bruttomarginalen var 69% (67)
– EBITDA för det tredje kvartalet var 5,7 MSEK (-4,2)
– Rörelseförlusten var 7,1 MSEK (-5,7)
– Resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK (-6,2)
– Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,42)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser och funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom flera olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 08:30 CET.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content