Hoylu AB publicerar delårsrapport för januari – juni 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn


Malmö, Sverige, 10 augusti 2018

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – juni 2018 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Vi jobbar intensivt med att både förbättra existerande relationer med kunder för att maximera affärspotentialen och för att hitta nya spännande möjligheter. Vi är väldigt stolta över att affärerna med våra största kunder fortsätter att öka. Under perioden har vi fått tilläggsbeställningar och nya ordrar från bl.a. Proctor & Gamble, Holland America Line, Skanska, Daimler och Suffolk. Vi har också fortsatt att addera nya partners och återförsäljare och har pågående diskussioner med ett antal viktiga och välkända aktörer som vill inkludera Hoylu Suite i sina erbjudanden. ” says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby.

FÖRSTA HALVÅRET 2018 (januari – juni 2018)
–    Omsättningen för det första halvåret uppgick till 11,4 MSEK (9.9)
–    Bruttomarginalen var 70% (71)
–    Rörelseförlusten uppgick till 16,3 MSEK (-10,9)
–    Resultat efter skatt uppgick till -16,7 MSEK (-10,9)
–    Resultatet per aktie uppgick till SEK -1,15 (-1,35)
–   
ANDRA KVARTALET 2018 (april – juni 2018)
–    Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (8,0)
–    Bruttomarginalen var 68%
–    Rörelseförlusten uppgick till 8,2 MSEK (-4,9)
–    Resultat efter skatt uppgick till -8,4 MSEK (-4,9)
–    Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,56 (-0,60)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content