HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – DESEMBER 2019

Stockholm, Sverige, 24 februari 2020

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – desember 2019 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

“En viktig milstolpe för Hoylu i Q4 var undertecknandet av det första större Software as a Service (SaaS) kontraktet med ett stort globalt företag. När Hoylu grundades 2017 kom intäkterna främst från försäljningen av HoyluWalls med tillhörande programvara. Hoylus hårdvarubas på cirka 1000 HoyluWall-installationer världen över, är ett viktigt avtryck när vi samarbetar med befintliga och nya kunder för att utöka vår verksamhet. Framöver kommer HoyluWall hårdvaruförsäljning främst att gå genom partners och återförsäljare medan Hoylus fokus kommer att ligga på de växande prenumerationsbaserade mjukvaruintäkterna.” säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

FJÄRDE KVARTALET 2019
Hoylu har implementerat en Saas modell:
– Fakturering för fjärde kvartalet uppgick till 11,4 MSEK
– Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till SEK 8,2 million (13,1)
– Årliga återkommande intäkter och servicekontrakt för 2020 uppgick vis slutet av fjärde kvartalet till MSEK 15

– Bruttomarginalen var 69% (67)
– Rörelseresultatet var -10,2 MSEK (-5,7)
– Resultat efter skatt uppgick till -17,9 MSEK (-6,2) (i)
– Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (-0,42)

HELÅRET 2019
– Intäkterna för helåret uppgick till 27,1 MSEK (33,4)
– Bruttomarginalen var 69 procent (69)
– Rörelseförresultatet uppgick till -35,1 MSEK (26,6) (i)
– Resultat efter skatt uppgick till -45,5 MSEK (-28,4) (ii)
– Resultatet per aktie uppgick till -2,28 SEK (-1,93)

(i) Inkluderar en administrativ avgift om 2,1 MSEK, vilken rapporterats i tidigare rapport.

(ii) Inkluderar en nedskrivning om 7,0 MSEK avseende tidigare investering I virtual reality (“VR”) nominella påverkan på tekniska samarbetslösningar.

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2020 kl 15:00 CET.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content