Hoylu Ab publicerar delårsrapport för januari – december 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – december 2018 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

FJÄRDE KVARTALET 2018
– Omsättningen för det tredje kvartalet var 13,1 MSEK (11,5)
– Bruttomarginalen var 70% (67)
– EBITDA var -1,1 MSEK (-2,7)
– Rörelseförlusten var 4,3 MSEK (3,8) *
– Resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-4,0) **
– Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,35)

HELÅRET 2018
– Intäkterna för helåret uppgick till 33,4 MSEK (27,3)
– Bruttomarginalen var 69 procent (68)
– EBITDA för helåret var -19,2 MSEK (-16,3)
– Rörelseförlusten uppgick till 26,6 MSEK (22,2)
– Resultat efter skatt uppgick till -28,4 MSEK (-22,6)
– Resultatet per aktie uppgick till -1,93 SEK (-2,43)

* Som tidigare annonserats har Hoylu beslutat att inte fortsätta att erbjuda storformats skärmar. Istället för att låta tillverka och distribuera skärmar under eget varumärke har Hoylu valt att samarbeta med ledande tillverkare som NEC och LG. Som ett resultat av detta har Hoylu skrivit av totalt 1,7 MSEK kopplat till immateriella tillgångar förvärvade från Nada Yada AB och andra relaterade tillgångar som en del i den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet. I tillägg; kostnaden för den årliga avskrivningen uppgick till 1,4 MSEK.

** Räntekostnader för kvartalet uppgick till 0,7 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15:e februari 2019 kl. 08:30 CET.

Bilaga

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content