Hoylu AB publicerar delårsrapport för januari – december 2017

Facebook
Twitter
LinkedIn


Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari – december 2017 bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hoylu.com.

“Hoylu är för närvarande placerat på en träffsäker plats för digital transformation inom företag. Samarbete (Collaboration) är ett av de mest omtalade ämnena och företagsledningar runt om i världen arbetar för att förbättra och förfina processer för hur man hanterar en alltmer spridd arbetsstyrka och en alltmer komplex värld med informationsöverflöde, sociala medier, fragmenterade ekosystem med applikationer, människor och data. Så mycket som teknik är en del av en lösning är det lika viktigt att lösa mer än bara teknisk komplexitet. Genuint samarbete handlar om hur man motiverar och engagerar medarbetare, kommunikation mellan arbetstagare på flera platser och tidszoner, att även fånga och spara information som samlas och mest av allt hur man engagerar och involverar distans arbetare som om de var i samma rum” säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

TOLV MÅNADER 2017 (januari – december 2017)
 – Omsättningen för helåret 2017 uppgick till 27,3 miljoner SEK
 – Bruttomarginal var 68%
 – EBITDA för helåret 2017 uppgick till -18,7 miljoner SEK
 – Rörelseförlust, förutom kostnader relaterade till IPO, uppgick till 19,0 miljoner SEK
 – Resultat efter skatt uppgick till -21,9 miljoner SEK
 – Resultatet per aktie uppgick till -2,35 SEK

FJÄRDE KVARTALET 2017 (juli – december 2017)
 – Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 11,5 miljoner SEK (Q3 SEK 5,9M)
 – EBITDA uppgick till -2,6 miljoner SEK (Q3 SEK -6,0M)
 – Bruttomarginal var 67% (Q3 67%)
 – Rörelseförlusten uppgick till 3,8 miljoner SEK (Q3 SEK -6,8M)
 – Resultat efter skatt uppgick till -4,0 miljoner SEK (Q3 SEK -7,1M)
 – Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (Q2 SEK -0,70)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET.


Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content