Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2018

Published by on

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.hoylu.com/investor/financial-reports/).

För mer information vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.
För mer information besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se
Legal Adviser: Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

Publicering
Denna information är sådan som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 23:30 CEST.

Hoylu Beta

Thank you for becoming an early adopter! Use the button below to get a sneak peek into the future of the Hoylu applications.

Notice something buggy? Please don’t hesitate to share your feedback. We want to make our product the best it can be!

Holyu Beta illustration