Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2017

Facebook
Twitter
LinkedIn


Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hoylu.com/investor/reports).

VD Stein Revelsby kommenterar

Hoylu befinner sig i en tillväxtmarknad för digital transformation inom företagsvärlden. Chefer runt om i världen arbetar för att bestämma hur man ska hantera denna digitala omvandling samtidigt som man försöker leverera resultat snabbare med en alltmer spridd arbetsstyrka som förväntar sig att deras arbetsredskap skall ha samma användarvänlighet som en mobilapp i stället för komplexa system och avancerade processer. För att kunna vara konkurrenskraftiga måste organisationer bestämma hur de optimerar sina resurser för att möta dessa krav med målet att fatta snabbare och bättre beslut. Innovation spelar en nyckelroll i denna övergång samtidigt som man hanterar risker, människor, tillgångar, projekt och processer.

Hoylu Suite är utformad för att göra digitalt arbete enkelt, smidigt och problemfritt. Hoylu har byggt en digital arbetsplattform som fokuserar på den holistiska upplevelsen för att möjliggöra för medarbetarna att öka sin produktivitet, samtidigt som instegen minskas. Hoylu Suite är hårdvaruagnostisk mjukvara, lätt att använda, möjliggör åtkomst från alla platser inom en säker miljö. Hoylu är erfarenhetsdrivet och därmed gör att användaren blir en del av beslutsproccessen istället för att låta tekniken ensam driva beslutet. Fokuset har varit på att leverera ett verksamhetsvärde med verktyg som är effektiva och lätta att använda för alla medarbetare i teamet och inom de flesta olika affärsområden, och inte endast för de som är teknikexperter.

Hoylu unika lösningar är utformade för att skapa gemensamma arbetsytor för individer och grupper som uppskattar valfriheten som ges av att arbeta på stora projektorväggar, stora interaktiva displayer eller olika personliga enheter, inklusive bärbara datorer, surfplattor och smartphones. Vi erbjuder en gemensam bas att skapa, organisera och dela information och innehåll i realtid eller som sparas för granskning senare, på individ eller gruppnivå. Informationen är alltid uppdaterad till senaste version så att ingen tid spenderas på att leta efter föregående arbetssession oavsett om du byter enhet att arbeta på. Vi har fokuserat på att erbjuda en mycket säker miljö som uppfyller kraven som företagen har ställt för att kunna lita på oss med sin konfidentiella information.

Vår produktportfölj förbättras ständigt, och vi täcker ett brett sortiment av företag alltifrån universitet, högskolor, med klassrumsundervisning och distansutbildning, företagsutbildning, konstruktion, teknik, fordonsindustri, biovetenskap, fritid och sportscoaching. Organisationer kan inkludera alla steg i informationshanteringscykeln; planera, samla, presentera, samarbeta, agera och utvecklas med Hoylu Suite. Vi erbjuder ett stort och ständigt växande bibliotek med mallar som täcker funktioner för, idéer, brainstorming, recensioner samt strukturerade processer och projektledning. Specialkanvas för scrum och LEAN planering finns även att tillgå. Vi arbetar nära våra kunder och partners för att kontinuerligt få fåterkoppling och på så sätt säkerställa att produkten levererar de mest efterfrågade funktionerna. Vårt mål är att erbjuda den mest avancerade digitala lösningen som samtidigt är otroligt lätt att använda på vilken bildskärm, interaktiv yta eller personlig enhet som helst. Flexibilitet att kombinera med alla ljud-, videokonferenser eller program från tredje part är en självklarhet. Vår tro är att människor vill ha friheten att kombinera olika enheter och programvara samt kunna arbeta när som helst, var som helst.

Det har varit ett mycket händelserikt första år för Hoylu. Jag vill tacka våra värdefulla kunder och investerare som givit oss sitt stöd från allra första början och våra lojala medarbetare för sina ansträngningar och hårda arbete för att positionera Hoylu mot en spännande resa framåt. 


För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu levererar lösningar som gör det möjligt för företag att planera, sätta samman information och utvecklas med fokus på att berika användarupplevelsen. Hoylu Suite levererar omfattande uppsättningar av personliga digitala arbetsytor för att möjliggöra för team på olika platser, på vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare i alla olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. Hoylu Suite gör det möjligt för användare att skapa och dela arbetsytor för fri formskiss, ritning, mark-ups och organisering av dokument, bilder, videolänkar och andra typer av innehåll på en oändlig canvasduk. Hoylu Suite är konstruerad för att vara lätt att använda och engagerar sig i målet att öka produktiviteten och förenkla arbetsprocesser för team och personer inom flera branscher, samtidigt som man arbetar i samma rum eller på flera olika platser. För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Ticker symbol: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 20 april, kl 23:30

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content