Hoylu AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 11 oktober 2019

Extra bolagsstämma hölls idag den 11 oktober 2019 i Hoylu AB (publ) i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning

Beslutet medför att bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek ökats från tidigare lägst 824 390 kronor och högst 3 297 560 kronor till lägst 2 060 975 kronor och högst 8 243 900 kronor, samt avseende gränser för antalet aktier ökats från tidigare lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Stämman beslutade att godkänna närståendetransaktion med Truls Baklid genom beslut om nyemission av aktier genom betalning med apportegendom

De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 2,85 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för aktierna den 30 augusti 2019. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avseende på aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Baklid Invest AS som ägs av Truls Baklid. Betalning för tilldelade aktier ska ske genom apport bestående av 100 procent av aktierna i Hoylu Norge AS.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 20:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content