Hoylu AB: Hoylus produkter utvalda för utbildningsrum på Ithaca College i USA

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu, som specialiserar sig på tekniska lösningar för samarbete och idéskapande, meddelade nyligen att Ithaca College i USA har valt Hoylu Huddlewall för deras “Innovation Lab”, som ger studenterna nya möjligheter till interaktiv inlärning och samarbete.

Hoylu Huddlewall är en interaktiv display i klassrumsstorlek, utrustad med Hoylus mjukvara Inspiration Suite och digitalt papper, som ger studenterna möjlighet att samarbeta och utbilda sig tillsammans. Tack vare storleken och det intuitiva användargränssnittet kan stora grupper av studenter arbeta tillsammans, medan Hoylus digitala papper och pennor ger möjlighet att samarbeta både med Huddlewall och i mindre grupper på annan plats.  

“Ithaca College letar alltid efter möjligheter att förbättra utbildningsprocesserna genom att erbjuda nya samarbetsredskap för fakulteten och studenterna. Med Huddlewall upptäckte vi en unik lösning som låter många personer samarbeta samtidigt,” sa David Weil, Associate Vice President och Chief Information Officer, Ithaca College.

“Samarbetsbaserad inlärning är en trend som vi ser världen över, och vi är nöjda att bli en partner till Ithaca College och bidra till att förbättra deras interaktiva inlärningsprocesser ytterligare” sa Hoylus VD Stein Revelsby. “Gruppsamarbete med Huddlewall och med vårt digitala papper och personliga enheter är hörnstenar i upplevelsen som Hoylu erbjuder.”

Ithaca College är utnämnt till trettonde bästa college i USA när det gäller studenternas engagemang, enligt Wall Street Journal, och är även det första colleget på östkusten som installerar en Hoylu Huddlewall.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 08:30.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content