HOYLU AB: HOYLU TECKNAR MJUKVARA SOM SERVICE KONTRAKT MED ETT ANNAT STORT GLOBALT FÖRETAG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, den 1 mars 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att man har undertecknat ett Master Software Services kontrakt med FedEx Corp. Den ursprungliga ordern uppgår till ett belopp om 1 300 000 kronor under en treårsperiod, med årliga återkommandeintäkter (ARR) om 433 000 kronor.

“Hoylu har visat sin SaaS affärsmodell i liten skala med några av världens ledande företag. Vi har identifierat möjligheter där Hoylus produkter kan påskynda digital transformation, öka produktiviteten, medarbetarengagemanget och samtidigt minska behovet av resor. Det är uppmuntrande att se att vår produktvision står i enlighet med marknadens behov”, säger Stein Revelsby VD Hoylu.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära, kommunicera och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Create Connected Workspaces™ inkluderar möjligheten att skapa tekniska planer, projektscheman, designgranskningar, och analysera stora mängder data på alltifrån stora HoyluWalls™ till datorer och mobila enheter. Hoylu produkterna är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 mars 2020 kl 18:35 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content