HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR FÖRSTA KVARTALET 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, den 3 april 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det första kvartalet 2020.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 8,2 MSEK upp 26% från 6,5 MSEK under första kvartalet 2019. Faktureringen uppgick under kvartalet till 9,0 miljoner kronor. Rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 10,5 MSEK och EBITDA (preliminärt) för första kvartalet uppgick till -4,9 MSEK. Årliga återkommandeintäkter (ARR) och långtidstjänsteavtal uppgick till 20,7 MSEK i slutet av första kvartalet, en ökning från 15,0 MSEK under fjärde kvartalet 2019.

“Den pågående krisen och de nedstängningar vi nu ser över hela världen gör det svårt att förutse när situationen för världens arbetskraft förändras från dag till dag i olika länder och regioner. Behovet av att ha bättre verktyg för att ansluta och engagera människor i deras arbete har blivit uppenbart och stärker Hoylus möjligheter att hjälpa företag med utspridda team i dessa utmanande tider. Vi har därför arbetat dag och natt för att göra vår nya produkt till den bästa möjliga, testa den med kunder och göra redo för lansering tidigare än ursprungligen planerat. Vi är övertygade om att våra produkter kan vara en del av lösningen för att hålla företag igång och redo för framtiden”, säger Stein Revelsby, VD Hoylu.

För att undvika spekulationer om första kvartalets prestationer har Hoylu idag beslutat att släppa preliminära siffror för det första kvartalet 2020.

Den färdigställda kvartalsrapporten för första kvartalet släpps den 15 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett företag med ett mål: Ta samarbete och informationsutbyte in i framtiden. Genom vår anpassningsbara Connected WorkspacesTM levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett roligt och enkelt arbetsflöde.
For more information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 april 2020 kl 16:00 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content