HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA INTÄKTSTAL FÖR DET FJÄRDE KVARTALET

Facebook
Twitter
LinkedIn


Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för stora verksamheter, släpper idag preliminära intäktstal för det fjärde kvartalet. Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 11,5 miljoner kronor, jämfört med 5,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet, en tillväxt på 95% från kvartal till kvartal.

För att undvika spekulation om resultatet i det fjärde kvartalet bestämmer Hoylu idag att släppa de preliminära intäktstalen för det fjärde kvartalet. De totala intäkterna för 2017, Hoylus första år i drift, uppgick till 27,3 miljoner.

Hela rapporten för det fjärde kvartalet kommer, som tidigare kommunicerats, att släppas den 16 februari.  

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550
Legal Adviser: MAQS Advokatbyrå

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content