HOYLU AB: HOYLU SIGNERAR MJUKVARA SOM TJÄNST AVTAL (SaaS) MED GLOBALT FÖRETAG INOM ENERGISEKTORN

Facebook
Twitter
LinkedIn

Stockholm, november 29, 2019 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag att dem har signerat ett mjukvara som tjänst avtal (SaaS ) med Royal Dutch Shell plc (Shell gruppen) Den initiala ordern är för Shell Norge på minst 1.200.000 SEK under en 3-års period, med årliga återkommande intäkter (ARR) på 400.000 SEK.

Shell-gruppen är en global grupp inom energi och petrokemiska företag med i genomsnitt 86.000 anställda i 70 länder och världens tredje största företag när det gäller intäkter

“Hoylu har bevisat sin SaaS affärsmodell i liten skala med några av världens ledande företag. Vi har uppmätt betydande produktivitetsvinster när det gäller tidsbesparing före, under och efter möten och mer engagerade teammedlemmar. Det är spännande att se hur digital transformation kan tillföra värde nästan över en natt när de omfamnas av användare. Det finns en enorm potential för värdeskapande i de flesta branscher som behöver att tekniken ger en bättre användarupplevelse”, säger Hoylus VD, Stein Revelsby.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Create Connected Workspaces™ inkluderar möjligheten att skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu SmartWall™ till datorer och mobila enheter. Hoylu produkterna är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08.30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content