Hoylu AB: HOYLU OCH POLYMEDIA ERBJUDER PRODUKTLÖSNINGAR FÖR DEN VÄXANDE MARKNADEN FÖR SAMARBETE I RYSSLAND

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, 17 januari 2018 – Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för stora verksamheter, meddelar idag en kombination av order med Polymedia, en nyckelåterförsäljare av Hoylu-produkter på den ryska marknaden. Polymedia är en ledande integratör och mjukvaruutvecklare på den ryska PRO AV (audiovisuella) marknaden. Företaget har kontor i 11 städer i Ryssland och CIS, samt ett återförsäljarnätverk av mer än 700 partners över den ryska federationen.

 

Orderna under fjärde kvartalet och början av första kvartalet uppgår till över 800 000 kronor och ingår i en växande verksamhet med Hoylus mjukvara och produkter inom den ryska samarbetsmarknaden. De sammanlagda orderna utökar inte bara Hoylus fotavtryck i regionen, utan ger också löpande intäkter från mjukvarulicenser och utvidgar antalet användarkonton för Hoylu-abonnenter.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya och spännande sätt att samarbeta bättre, snabbare och mer effektivt. Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

 

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

 

Om Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

 

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018, kl 08.30.

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content