Hoylu AB: Hoylu och Mevis.tv signerar partner och återförsäljaravtal.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö,15 jan -2018 Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för stora verksamheter, meddelar idag att avtal signerats med Mevis.tv gällande både partnerskap och distribution. Mevis.tv är en ledande leverantör av medietekniklösningar i Stuttgart, Tyskland.

Med sin stora organisation och kompetens för att skapa innovativa, samarbetssystem inom medieteknik, videokonferenser, Unified -Communications och broadcast så har Mevis.tv har redan under fjärde kvartalet sålt ordrar med Hoylu produkter och tjänster till finanssektorn och förväntas att öka Hoylus förmåga att nå den tyska marknaden.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya och spännande sätt att samarbeta bättre, snabbare och mer effektivt. Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550


Mevis.tv GmbH

Med mer än 70 anställda är det ett av de största och mest framgångsrika företagen i branschen. Företaget implementerar krävande projekt inom professionell multimediateknik till många kända globala och marknadsledande företag i Tyskland. Affärsområdena inkluderar konferens- och medieteknik, videokonferenser, Unified Communications, IP-streaming, sändning, professionell ljud- och händelseteknik. För mer information:www.mevis.tv

 


Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 15 januari, kl 08:30

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content