Hoylu AB: HOYLU OCH ED CORP SÄTTER MÅL FÖR MJUKVARA FÖR UTBILDNINGSMARKNADEN

Facebook
Twitter
LinkedIn


Malmö, Sverige, 22:a oktober, 2018 – Hoylu, ett ledande företag inom digitala samarbetslösningar tillkännagav idag att man har signerat en bilaga till återförsäljaravtalet med det sydkoreanska integrationsföretaget ED Corp daterat 17:e augusti 2018. Denna bilaga fastställer en prognos gällande SaaS (Software-as-a-Service) intäkter med en målsättning på 1000 displayer i 750 skolor med en potential på ytterligare 15000 studentlicenser per månad.

Den förväntade försäljningsvolymen över en 12-månadersperiod är 9MSEK i displaylicenser och 6,5MSEK i personliga licenser. ED Corp och Hoylu har åtagit sig att arbeta tillsammans för att nå målvolymen och kommer dessutom fortsätta söka andra möjligheter till att utöka vår närvaro i Asien och inom utbildningssektorn.

Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Skapa planer, genomför designgranskningar och analysera stora mängder data på alltifrån stora Hoylu Walls till datorer och mobila enheter. Hoylu Suite är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler.
För mer information besök
www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22:a oktober 2018 kl. 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content