Hoylu AB: Hoylu och Atea Norge signerar partner och återförsäljaravtal.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, den 19 januari 2018, Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för stora verksamheter, meddelar idag att avtal signerats med Atea Norge en ledande infrastruktursintegratör för företag och offentligsektor i Europa. Avtalet utökar samarbetet mellan Hoylu och Atea som tidigare kommunicerats under hösten 2017 så skrev Hoylu avtal med Atea Sverige.

De två företagen kommer att arbeta tillsammans för att ta fram nästa generations teknik och ideationslösningar till företag i hela Europa med fokus på samarbete och digital transformation. Hoylu-produkterna kommer att omfatta både Huddlewall- och Display kit samt SAAS licenser (mjukvara som service) med Hoylu Software Suite-paket till både företag och enskilda användare. Atea har cirka 6 900 anställda över hela världen och mer än 4000 konsulter på 86 kontor i sju länder, inklusive Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Lettland och Estland.

Hoylus lösningar och programvara erbjuder nya och spännande sätt att arbeta bättre, snabbare och effektivare.  Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.   

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50301550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl 08:30 C.E.T

 

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content