Hoylu AB: HOYLU MOTTAR MJUKVARUORDER FRÅN GLOBALT KONSUMENTVARUFÖRETAG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, 14 december 2017 – Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, tillkännagav idag att dem har lagt till ett nytt globalt konsumentvaruföretag till den växande portföljen av Hoylu-programvarukunder.

Ordern är ett erbjudande om att få mjukvara på licens, som levereras under fjärde kvartalet. Detta är den första stora “mjukvara som service” (SaaS) försäljningen av den nya Hoylu Software Suite som förväntas expandera ytterligare inom företaget under 2018. Hoylu Software Suite kommer att installeras på befintliga bildskärmar, vilket kommer att kräva betydande maskinvaruinvesteringar av företaget på över 40 separata samarbetscenter för att driva Hoylu-programvara. Dessutom kommer personliga licens utgåvor distribueras till enskilda anställda för användning på bärbara datorer och personliga enheter. Denna order representerar ett ordervärde på över 265 000 kronor i abonnemangsintäkter under första året.

Hoylus lösningar och programvara erbjuder nya och spännande sätt att arbeta bättre, snabbare och effektivare.  Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50301550

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl 08:30 C.E.T

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content