Hoylu AB: Hoylu mottager ytterligare order från sin franska partner Wipple.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, 3 april 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, tillkännagav idag att dem mottagit ytterligare order under första kvartalet 2018 med leveranser under första kvartalet 2018 som uppgår till cirka 835.000 kronor.  Ordrarna representerar en fortsatt tillväxt för Wipple, som levererat till mer än 25 unika kunder över hela Frankrike. Beställningar inkluderar en kombination av programvarulicenser och Huddlewall-produktleveranser, och har levererats till flera olika vertikaler inklusive Konstruktion, Teknik, Transport och Läkemedelsindustrin.

Hoylus lösningar  erbjuder nya och spännande sätt att lära sig och samarbeta smartare, snabbare och mer effektivt. Baserat på år av forskning är Hoylu Software Suite designad från grunden för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse för enskilda och flera användare som arbetar med idéer, kreativt samarbete och presentationer.

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu

Hoylu levererar innovativa lösningar som ger globala team möjligheten att planera, skapa och dela information som kommer att berika användarupplevelsen i det virtuella kontoret. Hoylu Suite levererar en omfattande uppsättning personliga digitala arbetsytor för att möjliggöra för team på olika platser, på vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare i stora industrier, inklusive teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, tillverkning, grafisk design och många fler.

För mer information besök

www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Ticker symbol: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

 

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 3 april, kl 08:30

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content