Hoylu AB: Hoylu mottager order från globalt e-handelsbolag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 26 oktober 2017-Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, meddelade idag att dem utökar sin affär med ett globalt e-handelsföretag, med kontor och distributionscentraler runt om i hela världen.

Leveranserna under tredje kvartalet tillhandahöll Hoylu-programvaran och medföljande Hoylu Huddlewall-lösning samt Hoylu Personal Edition-produkter till e-handelsbolagets medarbetare till ett värde över 580 000kronor.  Den inledande installationen är en del av en större med avsikt att använda Hoylu-lösningen på olika platser runt om i världen för att effektivt utföra projektuppföljning, brainstorming och övergripande samarbete på arbetsplatsen. Hoylus styrka att tillhandahålla operativ logistik och stöd till ett brett sortiment av enheter hjälper till att expandera möjligheterna snabbt och enkelt genom hela organisationer.

Hoylus lösningar och programvara erbjuder nya och spännande sätt att arbeta bättre, snabbare och effektivare.  Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

 

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 08:30 C.E.T

 

 

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content