Hoylu AB: Hoylu mottager order från byggföretaget Suffolk.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö, 3 april 2018 – Hoylu, ett ledande företag för samarbetslösningar, meddelar idag att dem mottagit ytterligare order från Suffolk, ett USA baserat byggföretag som sedan innan är en kund till Hoylu. Ordern representerar en expansion av Hoylus affärer med Suffolk och även en expansion inom byggsektorn.

Ordern levereras under andra kvartalet 2018 med ett ordervärde på 545 000 SEK i produkt och mjukvaruintäkter som visar de pågående möjligheterna att expandera inom organisationen.

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@box2129.temp.domains

Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@box2129.temp.domains

Om Hoylu

Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala arbetsytor. Hoylu Software Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design och många fler. 

För mer information besök

www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

 

Ticker symbol: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550

 

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 25 april, kl 08:30

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content