HOYLU AB: HOYLU LANSERAR MJUKVARUMODUL FÖR PI PLANNING

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Stockholm, Sverige, den 29 juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, har idag släppt en integrerad modul för PI (Program Increment) Planning. PI Planning sessioner regelbundet planeras teamevenemang för stora program inom mjukvaruutveckling, där alla mindre agila team samlas för att skapa anpassning, utnyttja synergier och komma överens om en plan för nästa planeringsperiod. PI Planning sessioner är de största och viktigaste händelserna i Scaled Agile Framework (SAFe), en metod som syftar till att hjälpa större organisationer att hantera projekt när mer än ett team arbetar med en produkt.

Hoylu’s PI Planning Module är ännu en värdeskapande komponent i dess Connected Workspaces™ online digital whiteboard plattform som omvandlar arbetsytan med hjälp av regler och funktioner som exakt passar in i arbetsflödet eller processen. PI-planeringsmodulen innehåller CSV-filimportfunktioner och kan integreras med projekthanteringsverktyg som Version 1, Jira och Azure DevOps.

“På Hoylu har vi ett nära samarbete med utvalda kunder inom flera stora branscher för att konfigurera moduler som är intuitiva och enkla att använda. De flesta lösningar görs för specialister och är inte lämpliga för effektiv kommunikation och samarbete. Hoylu-modulerna är utformade för att uppfylla mycket specifika processer eller arbetsflödesmetoder och innehåller precis vad du behöver för den specifika processen. Målet är att hjälpa företag att hantera aktiviteter, visualisera arbete och motivera människor att prestera sitt bästa genom att undvika missförstånd för att säkra framgång. Att ha en stor grupp människor som arbetar tillsammans med ett projekt kräver mycket samordning och planering. PI Planning sessioner brukade utföras genom analoga whiteboards, tryckta kort och pappers post-its. Med Hoylu kan team uppnå koordinering, bättre produktivitet och förbli på rätt spår vare sig om de är på samma plats eller om de deltar från olika platser”, säger Stein Revelsby, VD på Hoylu.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 E-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 E-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Publikation
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 08:45 CEST