Hoylu AB: HOYLU HAR TAGIT EMOT EN ORDER PÅ 62 500 USD FRÅN GLOBALT MJUKVARUFÖRETAG

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hoylu, som specialiserar sig på tekniska lösningar för samarbete och idéskapande, meddelar idag att de tagit emot en order på 62 500 USD från ett globalt mjukvaruföretag som specialiserar sig på lösningar för sjukvård, företagstjänster och offentlig sektor.

Ordern är den senaste i raden för Hoylu, som fortsätter en framgångsrik period med att sälja sin mjukvara Hoylu Inspiration Suite samt Hoylu Huddlewall till företag runt om i världen. Produkterna kommer att levereras i Q2 och kommer att användas i två samarbetsrum. 

Installationen är det senaste exemplet på Hoylus produkter, som kombinerar en stor Hoylu Huddlewall och Hoylu Inspiration Suite mjukvara, i en lösning anpassad för samarbete i team och processplanering, men som även kan hantera standardapplikationer från tredje part, med de lösningar som olika kunder är vana vid.  

För mer information, kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO  Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publication
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017, kl 09.00.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content