Hoylu AB: Hoylu expanderar sina lösningar för att specifikt rikta sig till utbildningsindustrin.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 24 oktober 2017-Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, meddelade idag att dem har utökat sina produktlösningar för att täcka utbildningsindustrin, inklusive lösningar som är specifikt inriktade för olika typer av distansutbildningsscenarier.

Genom att utnyttja Hoylu’s Anytime Collaboration-funktionalitet, som gör det möjligt för flera Hoylu-installationer att arbeta tillsammans i realtid, kan anläggningar tillhandahålla nya utbildningstjänster överallt runt om i världen. Denna kapacitet ger ökad affärspotential för Hoylu, med produkter och tjänster som ger ett tydligt värde och definierbar avkastning på investeringar gjorda.  Leveranser under tredje kvartalet inkluderade Hoylu Software Suite och förpackade Huddlewall-lösningar till ett värde på över 600 000 kronor inom utbildnings vertikalen. 

Ytterligare order väntas under fjärde kvartalet, eftersom Hoylu har flera befintliga kunder som utökar sina utbildningar genom att använda Hoylu-plattformen och kommer att ge studenterna Hoylu-programvara på personliga enheter. Dessutom har Hoylu ingått i flertalet olika affärspartnerskap som kommer att presenteras under fjärde kvartalet för att distribuera lösningen till nya och befintliga marknader som inriktar sig på distansutbildning.

För mer information, kontakta: 

Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl 08:30 C.E.T

 

 

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content