Hoylu AB: Hoylu expanderar sina affärer och samarbetspartners inom byggsektorn.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 23 oktober 2017-Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, meddelade idag att dem utökat sina samarbetspartners och fått nya kunder inom byggbranschen genom flera order och återförsäljare.  Detta expanderar Hoylus avtryck in i vertikala led, eftersom fler företag väljer Hoylu-plattformen som standard.

Hoylu fortsätter att ta emot order från befintliga kunder i byggsektorn som tidigare valt att använda Hoylus programvara och lösningar som plattform till sina nya byggarbetsplatser. Leveranserna under tredje kvartalet inkluderade Hoylu Software Suite och förpackade Huddlewall-lösningar för ett totalt värde på över 750.000 kronor. Ytterligare order väntas under fjärde kvartalet, eftersom lösningen fortsätter att expandera genom befintliga kunder och återförsäljare. Flera nya samarbetspartners kommer att ge specifik funktionalitet till byggutrymmena och syftar till att påskynda utvecklingsprojektet för att underlätta för Hoylu plattform att distribueras och antas som standard.

Byggindustrin förväntas expandera nya byggprodukter i USA till $1.42 biljoner US-dollar innan 2021.  Hoylus mjukvara och lösningar är en kärnplattform som används av flera av de största och mest inflytelserika byggföretagen i USA och hela världen.  Genom sitt partnerskap med BIMobject och andra ser Hoylu en stor potential att öka värdet med avseende på projekt, planering, visualisering och kommunikation.  Hoylu demonstrerade nyligen ett kombinerat erbjudande med LG vid en stor händelse i Los Angeles och värden för eventet var Asiatiska Amerikanska Arkitekters/Ingenjörsförbund.  Hoylu kommer att finnas på plats vid Autodesk University i Las Vegas, Nevada, USA den 14-16 november 2017 för att presentera sina innovativa program och lösningar.

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl 08:30 CEST.

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content