Hoylu AB: Hoylu expanderar sina affärer med globalt konsumtionsföretag

Facebook
Twitter
LinkedIn

Malmö den 25 oktober 2017-Hoylu, ett ledande företag inom samarbetslösningar för företag, meddelade idag att dem utökar sin redan globala affär med ett av världens främst ledande konsumtionsföretag, med egna tillverkningsanläggningar över hela världen. 

Hoylu meddelade tidigare i år att ytterligare order från företaget tagits emot och att företaget använder produkterna som stöder samarbete på arbetsplatsen på deras olika arbetsplatser runt om i världen. Leveranser under tredje kvartalet inkluderade Hoylu Software Suite och förpackade Huddlewall-lösningar för ett värde på över 700 000kronor.  Ordern förväntas expandera under fjärde kvartalet och under det närmaste året efter att företaget uttryckt sin avsikt att standardisera Hoylu plattformen över hela världen.

Hoylus lösningar och programvara erbjuder nya och spännande sätt att arbeta bättre, snabbare och effektivare.  Mjukvaran Hoylu Software Suite är baserad på år av forskning, och är designad för att erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen för enskilda personer eller grupper som arbetar med idéskapande, kreativt samarbete och presentationer.  

 

För mer information, kontakta: 
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

Hoylu AB
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande och samarbete, med fokus på användarupplevelsen. Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt samarbete, kombinerat med displayer och teknologier för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och uppnå högre effektivitet och kreativitet. För mer information, besök: www.hoylu.com eller www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm

Certified Adviser: Remium Nordic AB +46(0)84543200

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 08:30 C.E.T

 

 

 

Create a Project

Create a Project

Create a Project

Wait! Don't leave empty-handed!

Hoylu Startup Guide

Construction Buyer’s Guide

Agile Buyer’s Guide

(WEBINAR) Hoylu at LCI

Request a 1:1 Demo

Skip to content